*** Aktuality ***

JARNÍ ROVNODENNOST

By | Novinky | No Comments

Dne 20. března vstupuje Slunce do Berana ve 22:58 a nastává Jarní rovnodennost

Znamená, že se dny a noci téměř svoji délkou vyrovnávají. Jaro, které většinou pro nás všechny s velkým očekáváním po dlouhé zimě přichází, nám opět přináší mnoho světla, jemuž po studených dnech přivykáme a čerstvý vzduch, který zhluboka nasáváme plnými doušky. Začíná se oteplovat, zvířata se probouzejí ze zimním spánku a první krokusy a sněženky či bledule začínají vykukovat z dosud prochladlé země.

Vracejí se ptáci, přezimující v teplých krajích a naopak, některé druhy odlétají do krajin, kde jsou pro ně přijatelné podmínek k žití.

Nedávno jsem četla zprávu, že ptáků a všeobecně i hmyzu na světě ubývá. Kosi v Česku vymírají, ze středních Čech téměř zmizeli a ti, kteří přežili, se nyní budou postupně mísit s populací kosů, vracející se ze svých zimních míst, takže snad mají šanci, opět obnovit své počty.

O tom, jak užiteční ptáci jsou, zjistíme, podíváme-li se na jejich vliv na krajinu. Jelikož v jejich potravě převládá hmyz, který sbírají na stromech, jsou proto vydatnými pomocníky v boji s hmyzími škůdci. Většina ptačích druhů jsou tedy velmi užitečnými ptáky. Jelikož se hmyzem živí i v zimě, mohou mít problémy s nalezením dostatečného množství potravy a velké množství ptáků tak přes zimu uhyne. Můžeme jim pomáhat např. budováním napajedel a budek, případně zimním přikrmováním. K přikrmování jsou vhodná olejnatá semena – semena lnu, slunečnice, jádra ořechů, tykví, jablek apod.

O kráse ptačího zpěvu ani nemluvě. Kdo by neměl rád jejich ranní trylky, znějící jako jeden velký orchestr nebo zpěv jednotlivců, při západu slunce, v krajině odpočívající po celém dni.

Věřím, že si s příchodem jara uděláte více času na procházky přírodou a k pozvání jejích krás. Nalezte v ní nejenom klid a vnitřní pohodu, ale také mnoho zajímavých míst, kam se budete rádi vracet.

Já sama se budu těšit na VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU, které organizuje Česká společnost ornitologická v každém kraji a v mnoha městech naší země. Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro.

Zkuste si zjistit, zda i u vás ve vaší blízkosti není setkání s procházkou za okřídlenými pěvci přírodou
a lesem za zpěvu ptáků, s odborným výkladem.

Přeji vám všem milí přátelé příjemné chvíle v přírodě, během jarních rozpuků všeho kolem nás.

Odkaz: https://www.birdlife.cz/kdo-jsme/o-nas/

***

By | Novinky | No Comments

 

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody“

Albert Einstein

Pocatek

(autorkou této nádherné mandaly je Markéta Zapletalová, www.zemezaduhou.cz)

By | Novinky | No Comments

„Dělte se o svou zkušenost.

Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.“

(Dalajláma)

             

Výklad na rok 2019

By | Novinky | No Comments

Výklad na rok 2019

favicon

Přesunuli jsme se do dalšího roku a jsme v očekávání, co nám přinese?

Rok, který se nese pod vibracemi čísla 3, což je spojení tří atributů – tělo – duch – duše.
Zaměřit se jak na fyzické tělo, kde nemáme opomenout cvičení v jakékoliv formě, aktivní či pasivní, ale tak se postarat o psychiku. Umět se odreagovat, odpočinout od běžných starostí a uvědomit si, že život není pouze o vytváření hmotných statků, nýbrž i o pochopení ducha. Být spokojený uvnitř sebe, snažit se najít a vnímat klid, neboť v opačném případě nám začne život přinášet těžkosti těla
i osudu. I když to mnohdy může jít hůře, tento rok by měl patřit k těm méně zátěžovým.

Tento rok bude o komunikaci, tvoření, ale také o zvýšeném tlaku na nervy a možným tlakům
na psychiku se snažit předcházet.
Rok je podle čínského horoskopu pod nadvládou Vepře v elementu Země. Vepř je srdečný chlapík, který je věrný a nezkazí žádnou náladu, avšak někdy však může svádět k lenošení.

Z oblasti zdraví je zde zapotřebí zaměřit se na plíce, které budou pod nadvládou Merkuru. K plícím patří srdeční oblast a tak se lidé, kteří zažívají málo lásky, ať již k sobě samotným nebo od ostatních lidí, mohou ocitnout i v tlaku na své city. Partnerství bude vystavováno zkouškám, ovšem již ne tolik, jako tomu bylo v roce loňském.

Celkově nás tento rok budou všeobecně čekat výzvy v podobě vlastního posunu. Jak velkého, to bude záležet na tom, jak moc jsme v minulém roce na sobě zapracovali, neboť mnozí již mají cestu jednodušší a mohou se věnovat svému tvoření a životu takovému. Přesto se mohou mnohdy vynořit staré věci, které se mohou bolavěji připomenout. Zde je zapotřebí uvědomit si, že k tvoření si vlastní budoucnosti, je vhodnější přijmout někdy i věci nepopulární, případně omezující, aby na nich mohla vyrůst naše nová idea a tím přijmout nové vidění.

Milí přátelé, přeji Vám všem spokojený a požehnaný rok 2019, v plné podpoře Vašeho činění v běžných dnech, užívejte si každou chvíli, kterou můžete naplnit ve zdraví a uvědomění k plnému pochopení života. Každý den může být takový, jaký si jej uděláte a mnohé záležitosti si lze upravit tak, aby probíhaly co nejrychleji v pochopení a přijetí.
Ať se Vám daří co nejlépe.

 

IMG-0021 

 

By | Novinky | No Comments

***  Přátelé přeji Vám krásný Advent ***

IMG_2519

„Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den.“

Helen Steiner Rice

 

By | Novinky | No Comments

„Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám.“

 Hans Christian Andersen

*** 100 let republiky ***

By | Novinky | No Comments

jihTomáš_Garrigue_Masaryk_1925

1918 – 2018

100 let republiky

Tomáš Garrigue Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem Československa.

Byl politik, pedagog, filozof a silně věřící člověk, který hledal pravdu v nábožeství.

Mimo své politické aktivity podporoval sionismus –  přesídlení Židů do země izraelské a vybudování plně fungujícího státu.

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti.  Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ 

                                      Tomáš Garrigue Masaryk

By | Novinky | No Comments

Když se řekne Goethe, většina z vás si vybaví jeho nejslavnější dílo – Faust.

Mě velmi zaujalo, že se zabýval barvami a jejich účinky na lidské vnímání.

Své pocity vyjadřuje v následujícím citátu:

„Na vše, co jsem stvořil jako básník, jsem pramálo hrdý … Že však v obtížné vědě o barvách jsem jediný, kdo poznal skutečnost, mně dává vědomí převahy nad mnohými.“

             Johann Wolfgang von Goethe