VÝKLAD PRO ROK 2018

2018 – 2+0+1+8=11

Nastává nový rok, od kterého si mnozí slibujeme, že bude jiný, než ten předchozí. A jaké tedy bude a co v něm můžeme očekávat?

Rok 2018 nám přináší numerologicky číslo 2.

Dvojka je citlivá, harmonická, někdy více emocionální a jinová. Diplomatická s možností vcítit se do druhých, také ženský princip. Slabina dvojky je velká přizpůsobivost, váhavost a přílišné sebeobětování.

V Tarotu patří dvojka Velekněžce, což je ženská energie. Zatímco loňská energie patřila Mágovi, který je pod mužským elementem. Velekněžka přináší intuici, vnímavost, někdy zde až tlak, rozhodnout se v některých záležitostech.

Celkové číslo 11 přísluší Síle. Síla vám dává poučení a pěstovat v sobě něžnou vnitřní silu v tomto roce. Sílu, která je inteligentní, vytrvalá, pracovitá, diplomatická a která dokáže sebevědomě vystupovat, pokud to ještě neumíme.

Vzhledem k tomu, že v datum 2018 obsahuje i číslo 18, bude se záležitost ženského principu prolínat do životů všech nás, kdo s touto stránkou nejsme zcela srovnaní.

Tarot a číslo 18 značí Lunu, která je také ženské energie, intuice, ale těž ženské rodové linie a ženy v nás.

Energie ženy bude stoupat ke své síle, je zapotřebí prolnout s mužským principem, neboť pouze tak, se může vytvořit harmonická konstelace. Jde o párové srovnání v partnerství, ovšem také v partnerství v sobě, neboť každý z nás, žena i muž má obě polarity – mužskou i ženskou.

Celkově v oblasti vztahů budeme řešit více, než jindy, neboť 2 je vždy o dvou.

K tomu tarotově vychází karty nových začátků, mnozí z nás budou více cestovat, citlivost a její postupné poznávání a i když v tom mnozí lidé mohou mít zmatky, nebude to trvalé. Každý, kdo bude mít vůli a zájem, bude posunut, i když to někdy může být více hloubkové. Proto je vhodné se zamyslet, kde ještě dělám chybu, proč se mi nedaří v oblasti citů a nových začátku. Ve hře mohou být ještě staré programy, nesoucí si z minulých vztahů a z původní rodiny.

Rok bude pod nadvládou planety Venuše a ta je nakloněna vztahům, umění a kráse.

Od listopadu loňského roku do srpna 2018 se všichni pohybujeme pod konstelacemi zkoušek z naučených schopností, závazků, zda dokážeme dostát zodpovědnosti, která nás potkává. O převzetí zodpovědnosti k sobě i k okolí, touha po novém pořádku, na druhé straně však po něčem novém, neboť vše staré se bortí a nemůže fungovat.

Začínaje jarem, obzvláště v duben a květen, přináší nám postavení hvězd vystavení velkému emocionálnímu tlaku, což může být v některých případech přinejmenším zatřeseno hodnotami vztahů, ale také financí a vším, co k tomu patří, jakož i fyzické tělo, zdraví, jídlo a odpočinek.

 

Rok psa přináší současně štěstí a rozpory. Příznivě vnáší harmonii do rodinného života, pocit patriotismu vůči vlastní zemi a neochvějnou věrnost čemukoli, co chceme podporovat. Zároveň je však neochvějně přesvědčivý, vynášet na povrch vše nedokončené, falešné a zákeřné. Budeme účastni vynášení nedořešených věcí z našeho nevědomí. Takzvané „vymetání smetí ze všech rohů v domě.“ To nám bude mnohdy právě přes chování ostatních lidí a zkoušek v životě.

Zemitost psa ukazuje více klidu, ovšem veškerý nezpracovaný vzruch hromadící se pod povrchem bude mít tendenci při jeho přeplnění, vybouchnout. To může být i příčinou jarního tlaku, který může silně „zatřást“ hodnotami některých lidí.
Samozřejmě, každý jedinec v tomto roce může očekávat něco jiného, značný podíl bude mít i to, jak moc se v loňském a předchozích letech snažil vypořádat se svým životem a s okolnostmi, které se okolo něho vyskytly a jaké má celkově konstelace.

Každopádně vám všem přeji v celém tomto roce dostatek sil a energie ke zvládání všech běžných dní, do kterých může přijít nevšední potřeba řešení situací, pohody, štěstí a spokojenosti a především víru v sebe.

S láskou

Vaše Silvia

FullSizeRender-8