CIZÍ KARMA

Většina lidí má na paměti, že pokud se snaží „páchat“ dobro, mělo by se mu i vracet. Přesto je však mnoho lidí, kteří to mají v životě úplně jinak. Těžko si potom dovedou vysvětlit, proč tomu tak je.  A to je právě zákon karmy. Karma měla ve svém počátku svoji roli, jako výchovný program. Něco jsi udělal člověče, naprav si to nyní, uvědom, přes své chyby, bolesti své pochybení a změň ho. Ovšem vlivem negativních sil, kdy jsme spadli z 12 vlásečnic DNA na pouhé dvě, se nám nejenom spustí karmický řetězec, nýbrž, a to především, spustily se nám negativní karmické trestající programy. Začali jsme prožívat vlastní život skze „dramata“, ze kterých se někdy dost špatně vycházelo a stále ještě vychází ven. Stále dokola jsme se točili v soukolí karmických událostí, abychom si skrze naše okolí, naši rodinu a přátele, ovšem i „nepřátele“, mohli uvědomovat vlastní život, hodnoty a především vlastnosti, přes které bychom se mohli posunout výše. O co větší nedůvěra v sebe sama, o to větší zkoušky v podobě lidí okolo nás, kteří nám nebudou a v podstatě ani nemohou důvěřovat. V momentě, kdy si to uvědomíme, vezmeme na vědomí svoji vlastní hodnotu, začne se měnit i chování lidí okolo nás. Začnou si nás vážit. Je však těžké vážit si sám sebe, když to člověk nepoznal. Především dětství se podepíše na člověku právě v oblasti vlastních hodnot. Mnozí rodiče si mnohdy ani neuvědomují, že mohou svým dětem způsobit mnoho strachů a obav, jestliže je v době do jejich 7 emocionálně a mentálně nepodporují, nepředají jim nic z toho, co budou jednou v životě zákonitě potřebovat. Sílu ženy a sílu muže. Někteří rodiče však nemají, ani co by předali. Sami mají „své“ vlastní problémy a jsou natolik zaujati svojí bolestí, že na správnou výchovu svých dětí ani nemají kdy. Častokrát se nese toto předávání – nepředávání vlastní hodnoty po celé generace. A jsme opět u toho, jakou formou z toho ven. Přestože se někteří lidé vyjadřují pro myšlenku, nepomáhat druhým lidem s obtížnou karmou, nechat je, ať si sami vše zpracují, je v některých případech nesmírně těžké, vymanit se ze soukolí karmy a z těžkých karmických programů. Jak si zpracovat něco, co je ve mně tak zažité, co je mi vštěpováno od dětství a co vlastně ani není možné, v tuto chvíli změnit? Zde přicházejí na řadu karmické kódy duše. Neseme si je sebou do života a před narozením si duše vkládá vše, co si potřebuje v této inkarnaci zpracovat. Co si potřebuje dotvořit. Zkrátka projít si své výukové programy a najít v nich poučení.

Navštívila mě starší žena, v záležitosti ročního výkladu. Potřebovala si srovnat myšlenky, které ji vnášela nejistota v životě, které již „tlačily“ stále více a vytvářely panický strach a obavy. Nedovedla je přímo popsat, ovšem čím více jsme nad kartami hovořily, tím větší jsem měla pocit, že všechny tyto nejistoty pramení z jejího dětství. Její první karmický kód duše naznačoval, že vnitřní sílu a jistotu by měla mít již zpracovanou z předešlých inkarnací. U této paní však tomu zjevně nebylo. Začaly jsme se probírat jejím dětství, které ona sama viděla jako klidné. Přešla jsem do energetického náhledu do období jejího dětství a začalo se mi ukazovat, jakým způsobem žili její rodiče. Neustálé hádky a výčitky, vyhrožování odchodem jednoho či druhého z rodičů a malá dcerka blízko nich. To, že si v minulých životech již zpracovala toto téma, jí dávalo možnost, nesetkat se více s těmito zkouškami. Abych zjistila příčinu, přešla jsem do hlubokého karmického vhledu, kde jsem zjistila, že matka této ženy žila v rodině, ve které pracovala jako chůva. Doba, kdy se ženy vozily v kočárech a nosily naondulované vlasy. Na druhé straně byla to však také doba velké bídy, pokud jste se narodili na druhé stran „plotu“. Chůva, jak už to v bohatých rodinách bývalo, nebyla jejími zaměstnavateli příliš přijímána. Ti na svoji malou dcerku neměli pro samé večírky, příliš času a ani lásky. Obzvláště matka si neustále stěžovala na nezájem všech s ustavičnými migrénami a starostí pouze sama o sebe. Ne však stará chůva, která její malou dcerku vychovávala k lásce a pochopení pro druhé. Dívce se dostalo vzorného vychování a navíc i možnosti porozumění vůči jiným lidem. Umírala však velice mladá na tuberkulózu. V současném životě se obě ženy sešly jako matka s dcerou. Matka měla nyní nejlepší možnost, prožít život v klidu a konečně si užít svůj život jako matka a s láskou vychovat dceru. Ovšem místo lásky si žena vzala do srdce neklid. Ukázal se zde program nespokojenosti, neboť v minulém životě očekávala, jako chůva, propuštění z práce a navíc zde byl i tlak ze strany společnosti i zaměstnavatelů. Malé děti, jak nás již mnohokrát přesvědčily, ve své lásce, dokáží ze svých rodičů stahovat i karmické programy, kterými by se již v tomto životě nemusely zabývat. A to byl přesně případ této ženy, která si vytvořila v období jejího dětství programy velké nejistoty a strachů, které neměly být její.
O to větší tyto strachy později byly, když se dostala jako malá dívenka do nemocnice. Vzhledem k tomu, že v přechozí inkarnaci umírala, jako mladá dívka, otevřely se jí silné karmické programy, které se jí projevovaly po celý její život. Měly jsme možnost, s těmito programy se seznámit a tím jsem je začala terapeuticky rušit. Bylo zapotřebí vytvořit opětovnou rovnováhu mezi jistotou a nedůvěrou. V sebe, v život, v lásku. Vzhledem k tomu, že paní měla velikou vůli a chuť cokoliv v této rovině měnit, dostala opět možnost, začít, příjemně strávený život, aniž by ji pohlcovaly její vlastní…nebo vlastně cizí strachy.