CO PŘINÁŠÍ ROK 2017

        Vcházíme do nového roku, který se nachází pod vibrací čísla 1, jehož energie všeobecně přináší nový začátek. O nové zážitky nebude nouze. Možnost pracovního uplatnění, které dlouhodobě hledáte, ale také potřeba, začít něco nového. Dokážete tím rozvibrovat možnosti dalších příležitostí, které se začnou v příštích 8 letech lépe otevírat. Plánujte, zařizujte a organizujte své nápady a myšlenky. Rok, ve kterém se také budou řešit partnerské a firemní vztahy, jež budou procházet velkými změnami. Nefungující vztahy se budou rozpadat a naopak nové se budou nacházet a zakládat. Lidé budou nacházet novou možnost směru života a uvědomovat si vlastní možnosti, schopnosti i postavení. Postavení jich samotných a těm, kteří si dokáží uvědomit vlastní hodnoty a vlastní JÁ, se začnout dostávat do svého středu a více směřovat svoji pozornost pomoci druhým. A naopak, směřovat stále více pozornost sám k sobě. Uvědomovat si vlastní hodnoty, vlastní možnosti a především sílu svého srdce.
Proč sílu, když se jedná o lásku? Protože v tu chvíli dokážete s jemností srdce a silou vlastní vůle, mnohé. Nic vás nedokáže zlomit, odradit od vašeho cíle a od směru své duše. Můžete si tím plnit kódy, vnesené do života ještě před narozením, a jestliže plníte svůj osud, dokážete tím pomoci i této planetě. S každým vaším uvědoměním sama sebe a pozvednutím vašich vibrací čistíte a zvedáte, společnost
i Zemi.

Vzhledem k tomu, že rok se ponese v nových energetických hladinách, bude vystaven tlaku každý, kdo na sobě dosud žádným způsobem nepracoval. Objevovat se to bude na zdraví a fyzická těla budou potřebovat více pozornosti v tom, jaké potraviny budou dostávat. Proto si všímejte, co obsahují
a odkud se k vám dostávají. Naopak ti, kteří již na sobě v předchozích letech pracovali, prošli bolestmi a zkouškami, dostávají se k možnostem, začít sbírat plody svého snažení. Budete to “jakási“ odměna za námahu a především za to, že ukazují cestu ostatním, „prodírají“ se hustotou myšlenek i těžkých vibrací. Neměli to jednoduché, ovšem jejich duše jsou již tak nastaveny a také vybaveny.

Přesto, pokud dojde k omezení v jakékoliv oblasti, nenechte se tím zastrašit, ale přijímejte to jako zkoušku své vnitřní síly a nezávislosti.

Důležité však bude, míst správný vztah k sobě samému, věnovat si dostatek času pro sebe. V případě svého zanedbávání a naopak směřovat vše pouze ostatním se může projevit koncem roku jako nevýhoda. Nebojte se říci „ne“, pokud některé věci necítíte dělat podle vzoru druhých a zrealizujete si tím mnohem více, než pod tlakem svého okolí.