KARMA RODU - VYVOVÁLÁNÍ DŮCHU OVLIVNILO NEGATIVNÍ ENERGIE

Země se posouvá směrem k vyšším energiím, což mají lidé možnost uvědomit si, neboť se to týká nejen příjemných světelných energií, ale také náročných a zátěžových energií negativních. Neboť vše, co není v souladu s čistými energiemi, s jedincem, společností a jejím vývojem, vše vystupuje na povrch a je zapotřebí to pročistit, odstranit, prožít, ať již běžným konáním v životě nebo za konání pomoci terapeutické. Ta je nutná i v případě, že se jedná o těžkou karmu či černé energetické působení. Obzvlášť, když se v nich ocitne celá rodina. Ovšem, nic není náhoda a tak se stane, že se lidé, kteří si mají dojít k vyčištění a dořešení karmické záležitosti z minulosti, ocitnou za několik století na stejném místě ve stejném složení tak, jako u paní Lenky. Ráda bych vám ukázala její příběh, který na začátku vypadal jako neklidné spaní manžela a obyčejné vyvolávání duchů, přesto se za ním ukázalo nesmírně složité propojení lidí v jedné rodině s dalekou minulostí.
V domě paní Lenky se zdálo něco v nepořádku, v noci byl slyšet dětský pláč a kroky kráčící po podlaze. Malý syn viděl přízrak pána na kolečkovém křesle a starší dcera naopak postavu staré ženy, kterou označila jako prababičku, která již několik let nežila.

Jelikož se Lence tyto věci nezdály, dala si dům vyčistit a pořídila si s rodinou psího kamaráda. Věci ustaly a vypadalo, že je vše v pořádku. Časem však manžel Lenky začal hůř spát a byl často nemocný, v noci měl mnohdy pocit, že vidí přízrak míhajícího se obličeje ve tmě. Jelikož to však bylo pouze v ložnici, začal spát na jiném místě v domě a opět se zdálo, že vše přestalo. Klid byl pouze krátkodobý, manžel Petr začal mít mravenčení v končetinách, srdce mu bušilo až do následného kolabování. Jeho soustředěnost byla těkavá a myšlenky nepřítomné. Někdy ani nevnímal, co se okolo něj děje. Lékaři, praktikující vyšetření, nic nenalezli a rodina byla bezradná.

Lenka se snažila najít cestu, jak z toho ven, nepřišlo ji normální, aby se jí v rodině dělo něco nepřirozené a navíc si uvědomila, že před mnoha lety s kamarádkou i manželem vyvolávali duchy a jestli by to nemohlo být v souvislosti s tím, což o to více zesiloval pes, který se začal více stahovat pod židli, kňučel a choulil do klubíčka. Zvířata mají cit na nadpřirozené věci, vnímají věci okolo nás, které my, běžnými smysly nepozorujeme.

Když se na mě paní Lenka obrátila s žádostí o pomoc v jejich domě a rodině, začala jsem dům energeticky čistit od černých energií a veškerých entit, které zde způsobovaly nesnáze a zdálo se, že je vše v pořádku. Za krátkou dobu, však v domě začalo opět vše nanovo. Tentokrát jsem šla více do hloubky s čištěním domu, neboť se nestává, že by byly černé energie po vyčištění světelnou energií tak odolné. Překvapila mě jedna z nejsilnějších černých forem, která vše s velkou pravděpodobností způsobovala a kterou se podařilo těmito nešťastníkům vyvolat. Promluvila jsem o tom s Lenkou, neboť běžným vyvoláváním duchů se nemůže podařit, přivolat takto silná energie. To může vyvolat opět pouze velmi silná energetická duše, která má již s energetický působením zkušenosti anebo, má k tomu ještě jiný důvod.

Přesně tento důvod se ukázal. Na pozemku domku, kde rodina bydlela, byl ve 14. století vykonán černý rituál-černá mše. Při ní se vzývaly nejvyšší síly zla, pro blaho jedince, většinou na úkor ostatních a hlavně při ní bývá prolita krev neviňátka.

To byl ten důvod, že se jim během, celkem „běžné“ činnosti vyvolávání duchů, kterou dělá mnohdy spoustu lidí a neuvědomují si možné následky svého počínání, podařilo vyvolat ducha temné bytosti. Vyčistila jsem celou situaci od temných energií, vrátila sled dějin do svých kolejí, neboť bylo zapotřebí učinit odpouštěcí rituál vůči nemluvněti a především vyčistit všechny jednotlivé členy rodiny, neboť to byli oni, kdo se tehdy černé mše zúčastnil. Proto se po mnoho a mnoho letech a životech vrátili na místo působení, kde nyní bydleli, aby si v programu karmy vyčistili a odčinili a především dokončili toto velké provinění vůči podstatě Bytí a duše.

Sledovala jsem dál celou rodinu, neboť během takto velkého rozsahu negativních energií a více osob, kterých se to týkalo, mohlo kdykoliv ještě něco objevit. A přesně to se i stalo. Manžel, který byl spolu se psem ukazatelem stavu energií v rodině, začal mít opět zdravotní potíže. V pozadí všeho se objevila ještě další příbuzná v rodině, matka paní Lenky, neboť i ona byla tehdy přítomna rituálu a přes kterou dosud mohly ovlivňující negativní energie proudit. Ovšem ani přes zrušení této zátěže se manželovi neulevilo, ba naopak. Zdálo se mi, že toto působení je nekonečné, ovšem měl zde ještě působení další faktor – minulá inkarnace manžela Petra, který byl energeticky svázaný negativními energiemi. Teprve po rozvázání a nastavení léčení přes energie Božího vědomí se mu konečně ulevilo. Zdraví začalo zlepšovat, nastoupil posilňující spánek, který téměř neznal, a v rodině nastala dokonce změna. Lenka přiznala s radostí, že manžel čte dětem pohádky a pouští se do života s radostí a elánem, stejně tak, jako celá rodina. Zdá se vám to příliš komplikované a dlouhé? Máte pravdu, zdálo se to i nám s paní Lenkou a celé rodině, pravda je, že přes nespočetné energetické zásahy, rušení a čištění jednotlivých situací a osob se i sousedce, která byla kdysi vyvolávání duchů přítomna, ulevilo a zmizela migréna. O to více si nyní všichni cení klidu, po kterém toužili a užívají jeden druhého v běžných dnech života. Znamená to pro nás ponaučení, že karma nás dostihne v jakékoliv podobě, neboť si to neseme ve svých buňkách a energetických vzorcích své duše. Buďme připraveni přijímat situace, které nám prostupují život jako možnost, posunout se dál a uvědomit si svůj život, úkol a celý stav planety Země v době současného vzestupu.