Karma rodu - VZTAHY

Láska, velice příjemný pocit, emoce a něco, co dokáže člověka naprosto změnit. Láska dokáže hory přenášet, jak se píše v pohádkách. Láska v našem okolí je viditelná, pokud se člověk zamiluje. Láska Evy, která přišla kvůli ní, byla také velká. Velká až tak zřetelným způsobem, že se potřebovala na někoho obrátit. Proč by však láska, měla někoho zatěžovat­?

U ženy došlo k tomu, že se podrobovala naprosto všemu, co se její milý v tu chvíli usmyslel. Takže tím, že mu stále jen dávala najevo svoji náklonost, věnovala mu postupně i část svého majetku. Měla pocit, že nic pro její lásku není málo. Takže časem si vzala i půjčku pro svého milého, když ji o to požádal. Byla spokojená, což je samozřejmě v pořádku, ovšem její okolí ji začalo upozorňovat, že jedná špatně, že dřív nebo později se ji vše vymstí, ona však nehleděla
na řeči, ani na zvyšující nároky muže a o co víc, měla stále obavy, že ji milý opustí. Podívala jsem
se na její vzorce duše, které vykazovaly známku špatné rodinné konstelace a navíc, většina jejích kombinací neukazovaly na dobrou volbu své osudové cesty.
Při vyjmutí karty se jí ukázala tarotová osmička mečů.

Osmička mečů je karta, která poukazuje na vytvářející pocit svázanosti a sklíčenosti, kdy člověk má pocit, že nemá šanci vyjít ze životní situace. Navíc je zde strach a nemožnost, vidět věci z jiného úhlu pohledu. Mnohdy a to je velmi zavádějící, umrtvovat a znesnadňovat vlastní schopnosti a to mnohdy na základě úsudku někoho jiného. Mysl bývá plná nedůvěry sama v sebe a v okolnosti, přesto, že tomu tak není.

Bylo zapotřebí vzít tuto ženu do jiného úhlu náhledu. Začaly jsme rozebírat její životní postoj, který se ukázal, jako postoj její matky, navíc vložený v jejím raném dětství.

Eva se snažila vždy zalíbit svému okolí, aby ji přijímalo a zcela nehleděla na své potřeby nebo pocity. Podrobovala se v dětství, poté dále v dospělosti, v partnerství, kdy se začali objevovat další a další muži, kteří byli většinou naprosto podobní. Žádný z nich Evu neuznával jako plnohodnotnou partnerku, pouze, vždy jako doplněk do domácnosti, pomocnici, která je vždy ochotna se obětovat i ve prospěch vlastního pohodlí, vlastního volna. A tak Eva žila, žila životy druhých a sama se postupně vymezovala ze své role, kterou měla v tomto životě mít.Dle jejích vzorců duše se měla „vzchopit“, postavit na vlastní nohy, uvědomit si své místo v životě a něčeho dosáhnout. Bylo celkem jedno, jestli se bude jednat o rodinný život, společenský či pracovní. Jen bylo zapotřebí dojít k cílům své duše.

V jejím rodě bylo většinou předáváno nevědomí, kdy se jedinec nemohl plnohodnotně zapojit do života. Eva měla energie rodu jejího otce, a jestliže jsme se podívaly na partnerství vzor matka
– otec, bylo vidět, že i otec prožívá podobný osud, jako Eva. Máme však nechat své rodinné
a rodové energie působit, máme si vše nechat líbit? Máme se jim postavit? Naopak, je to nutno
a zapotřebí.

Své životy máme sice značně ovlivněny rodovou karmou a karmou vlastní, návykovými vzorci, deformovanou karmou, ale hlavně také možností, s tím něco začít dělat.
V měsíci březnu tohoto roku se začala globálně měnit karma. Nastává nám mnoho možností, kdy můžeme začít rušit karmické zátěže, které jsou pozůstatky za mnoho předchozích životech. Někdy to není jednoduché, ale jakmile se dostaneme z kruhu, můžeme si začít v životě ulevovat
a konečně se dostat na cestu duše. Přesně tak jsme se snažily jít s Evou. Postupně jsem ji pomáhala měnit kódy duše i pokroucenou rodovou linii. Bylo zapotřebí vyčistit zátěžové programy a spojit ji se svoji duši. Začala pomalu a postupně nacházet sebevědomí a uvědomovat si svoji hodnotu. Odpustila své matce, že ji nedokázala pro život připravit jiným způsobem, než jakým ji vychovávala a dnes, když jsem opět mohla vidět, spatřovala jsem v ní naději
na rovnovážný partnerský vztah, ve kterém se mohou doplňovat a podporovat oba partneři navzájem.