KARMA RODU - LÁSKA

Láska, soulad harmonie a štěstí a nejvyšší Atribut Božství. Není větší síly ve Vesmíru, než této silné energie, která se nám vkládá do energie našeho těla, našeho srdce a našeho celé Bytí. Všichni po ni touží a všichni ji hledají. Někteří i celý život, bez toho, že by ji byli schopni někdy nalézt. Hledají totiž stále okolo sebe, ve druhých lidech, ve věcech, které je obklopují, mají požadavky, milujte mě, mějte mě rádi, protože to potřebuji. Neuvědomují si, že lásku mohou nalézt teprve tehdy, naleznou-li ji sami v sobě. Ve svém srdci. Ovšem mnoho lidí lásku nepoznají už v samém začátku života – v jejich dětství a těžko mohou poznat, jaké to je, mít se rád a mít vlastní hodnotu. Láska jako nejvyšší Božský atribut roste, čím více ji vydáváme. Vrací se nám v podobě ještě větší a silnější energie lásky, která nám důvěrně zahřívá hruď a prozařuje naše srdce i naši auru. Tam, kde je láska, chybí nemoc, neboť nedovolí, aby se přiblížila, neboť každý člověk, každé zvíře je jednotlivým řetězcem vesmírné lásky, který obepíná všechny a naplňuje je svojí nesmírnou životní silou. Velikost lásky nezná omezení, známe příběhy dvojic, kde láska přesáhla hranic. Skutečná a čistá láska nezná přetvářku a faleš, majetnictví.

Mnoho lidí nepozná mnohé hodnoty lásky, což je velká slabost, neboť tam, kde je láska, je i schopnost uzdravovat a léčit všechny smutky na duši i na těle. Na těle se centrum lásky nachází v oblasti 4. čakry, naší hrudi, v místě brzlíku. Nemoci srdeční jsou nemoci projevení lásky k druhým lidem nebo naopak, uzavření srdeční čakry, aby člověk nebyl zraněn. Někdy i přílišné požadavky na sebe i ostatní. Taktéž nemoci leukémie, onemocnění plic, srdce a krevní choroby vychází z nedostatku projevení či přijaté lásky. Je to oblast BRZLÍKU, který mají všichni v čase dětství velký a aktivní. V dětství je nezbytný pro správný vývoj a správnou funkci imunitního systému. Jakmile stárneme, postupně se zmenšuje a snižuje svoji aktivitu. Brzlík ovlivňuje naši imunitu, je velmi významným a nepostradatelným faktorem v boji proti rakovinovým buňkám. V době nachlazení je vhodné, použít jednoduchý domácí recept. Přiložte si na oblast brzlíku, který se nachází uprostřed naší hrudi něco teplého, termofor, láhev s teplou vodou nebo aktivujte za pomocí energií. Starší lidé, kteří přijdou o svého životního druha, mnohdy odchází v blízkém čase za ním. Říká se, že zemřel smutkem a ono to tak skutečně je. Brzlík se stáhne do sebe, přestane být aktivní. Proto je zapotřebí takovému člověku dávat mnohem více lásky, pozornosti a radosti.

Jasnozřiví lidé mohou v auře milujícího člověka vnímat zářivé a jasné barvy. Jestliže se zaměříme  na energie síly lásky, vzniká světelný most, kterým se spojujeme přes srdeční čakru s milovaným člověkem, s jinými lidmi, ale také s vesmírnými energiemi a prozařujeme své tělo i všechna jemnohmotná těla, což je důležité, pro trvalé udržení zdraví a pohody. Harmonie, kterou tím dostáváme do své mysli, nám umožňuje dále prožívat životní události a to i tehdy, nejsou-li tyto pozitivní. Naše aura je ucelenější a silnější a jakýkoliv zásah zvenčí ji nemůže plně narušit. Jestliže vysíláme energie lásky člověku nebo situaci, máme schopnost prozářit a proměnit i situace, které nám nejsou plně nakloněny. Jistě, neplatí to vždy, jsou i záležitosti a zkoušky karmické povahy, které nás učí, že je zapotřebí s láskou přijímat vše, nelpět na věcech, na vztazích a nechávat vše procházet v klidu. Někdy je docela těžké, tyto věci „brát“ s láskou, obzvláště, jedná-li se o těžké životní situace, ovšem v tom tkví právě ono „mistrovství“.

Mateřská láska dokáže mnohé, milující matky či otcové jsou schopni pro své potomky vytvořit láskyplný domov, ve kterém dříve třeba nemohli, co by svobodomyslní lidé, schopni pobýt. V tom byla Matka příroda velice moudrá. Láska k dítěti mu dává šanci přežít v počátcích života, kdy by bez její pomoci, ale také lásky nebylo schopno přežít. Lidé, kteří se se ocitají na „rozhraní“ zákona, trpí nedostatkem lásky. Láskyplný člověk neškodí, nedělá bolest druhým tvorům okolo sebe, ať již je to člověk, zvíře či rostliny. Zkuste si nyní malý pokus, ve kterém budete moci porovnat energie, i když nejsou na první pohled viditelně. Začněte si říkat a opakovat slovo „LÁSKA“. Cítíte, co z něho vychází.

A nyní si řekněte slovo „nenávist“. Vidíte, jaký pocit ve vás obě slova „nabuzují“. Vraťte se opět ke slovu LÁSKA. Naciťujte se na jeho vibrace, opakujte ho a znovu opakujte. Hrudí se vám začnou rozšiřovat jemné hřejivé frekvence a příjemný pocit. Snažte se cítit, jak vámi láska prochází, jak prochází všemi orgány, všemi buňkami, každičké místo ve vašem těle se zcela začíná zaplňovat příjemným pocitem lásky. Můžete se zaměřit na jednotlivý orgán v těle nebo místo, které zlobí. Naplňte ho plně pocitem lásky, aby začalo docházet k uzdravení. Láska ve vás otevírá pocity radosti, klidu, pohody a štěstí a příjemný stav. Zamilovaní lidé jsou schopni tvořit písně, skládat básně, vykazují zvýšené pracovní tempo. Nepleťme si však lásku hlavy, s láskou srdce. Z něho vychází pouze čistá a nesobecká láska a záleží většinou na duchovním vývoji člověka, na jakém se nachází. Každý člověk však bez výhrady, i když o tom ve své fyzické podobě neví, směřuje k bezpodmínečné lásce, lásce bez předsudků, bez očekávání a zklamání, neboť hněv, závist, strach o moc, nenávist umožňují ztrátě životní energie a odtržení od vše prostupujícího životadárného proudu vesmírné božské síly, čímž se připravujeme o možnost rovnováhy těla i duše a nastupuje možnost onemocnění. Současná společnost mnoho klidu a radosti neumožňuje, ovšem, byla by chyba, hledat je okolo sebe. Hledejme ji především sami v sobě, naučme se odolávat pocitům smutku a beznaději, i když každý z nás ví, co to je. Hledejme lásku sami v sobě a snažme se vidět lidi a svět okolo sebe lepší. Láska k sobě i okolí je velice účinným prostředkem ke zrušení karmy.