PODZIMNÍ ROVNODENNOST A AKTUÁLNÍ ENERGIE

S koncem léta nastávají změny v přírodě, Matka Země se začíná uchylovat pomalu, ale jistě,
ke zmírnění letních radostí. Tímto časem také končí astronomické léto a nastává 22. září a s ním Podzimní rovnodennost. Tento neměnný řád, který vnáší změny do našeho, již tak chaotického světa, přináší energie zmírnění a zklidnění.

Již toto datum ukazuje, jak důležité energie v tento den působí. Číslo 22 je mistrovské, to znamená, silné, významné, ale především a to hlavně, zátěžové. Zátěžové pro toho, kdo není připraven něco
u sebe změnit, uvolnit. Jelikož se od poslední Jarní rovnodennosti začaly posouvat opět věci kupředu a Země se stále více každým dnem vibračně pozvedá, dává nám možnost pozvednout spolu s ní své Vědomí a tím i vlastní život, dál. Od Podzimní rovnodennosti nám umožňuje, oprostit se od přetrvávajících nízkých energií a pozůstalých starých programů a s možností nastavit se na vyšší frekvence Lásky a Harmonie.

Stoupající energie Země vyplavuje na povrch dosud, ne zcela zpracovaná traumata a věci.

Není to jednoduché a tak někdy můžeme mít dojem, že je to stále dokola nikdy nekončící práce sama na sobě. A ona také je. Naše okolí nám může připomínat naše vlastní nedořešené nedostatky, ukryté někde hluboko v nás, právě přes jejich chování a názory směrem k nám. Proto pozorujte, jestli chování vašeho okolí je ještě záležitost starých karmických programů nebo již jen zrcadlení toho,
co dosud přebývá ve vás, někde na dně vaší duše.

Jak to poznáte? Karmický program vychází z okolí, snaží se vás vtáhnout opět do „hry“, manipulovat s vámi, začít opět vše nanovo… většinou je to záležitost rodinná, kdy nejsme ještě zcela vyjmuti z rodové karmy a ta se nějak dokáže držet.

Zrcadlení se vám nastavuje přes kohokoliv, známé, lidi na ulici, situace nastavující děj v zrcadle…prostě něco, co je někde ve vás ukryto. Mnohdy vnímám i u lidí, kteří již nastoupili
na pokročilou duchovní cestu nebo službu druhým, někde hluboko pod povrchem, téměř na samém dně zasunuté staré stíny, které se mohou připomínat, abychom je nezasouvali a mohly vyjmout
a uvolnit v Odpuštění a Lásce. Je zapotřebí nejprve si srovnat své pocity a teprve potom může přijít Láska, ne obráceně.

Většinou se k tomu dostáváme přes změny a ty mohou být bolestné. Budou však tak dlouho bolavé, dokud budou ještě s něčím rezonovat. Neznamená to otupět a být lhostejný k záležitostem okolo nás, je to příležitost k dojití do bodu Nula. Je to přesně ten bod, kde se cítíme být ve svém Středu, ve svém Srdci-Bytí. Směřujeme tam všichni, někdo dříve, někdo později, přesto však všichni máme šanci,
se tam jednou dostat. Za jak dlouho to však bude, bude záležet na každém z nás.

Je zapotřebí prožít si i negace, abychom je mohli pochopit a hlavně odpustit, pokud došlo k ublížení
a následně uvolnit. O tom, že je to někdy obzvláště těžké, si nemusíme povídat dlouho. Žít ve zlu v energii Bezpodmínečné lásky je z pozice člověka, tolik zlámaného v citových a emočních oblastech v minulých životech velice těžké. Proto se tolik lidí snaží v tomto životě najít cestu, jak z toho ven
a může to být o to těžší, o co výš energeticky se již nyní nacházejí. Pro jedince, který prošel již mnohými strádáními a vnímajícími energie lásky mnohem více, pro duši pokročilou a duchovně vyspělou, než duše, jdoucí teprve za nižšími hodnotami, jíž se mnoho věcí prozatím nedotýká.

Ovšem i těmto duším, těmto lidem bychom měli dát šanci, aby i u nich jednou mohlo být nastaveno pravidlo Pochopení. Pravidlo Svobodné vůle je však zapotřebí uplatňovat vždy a všude, neboť i když se nám může zdát vhodné, podat pomocnou ruku, i zde je zapotřebí zachovávat hranice pomoci. Každá duše má nastavenou svoji cestu, kterou se vydává k přijetí energie Bezpodmínečné lásky. Některá tam dojde dříve jiná později. Nikdo nemá pevně nastavené možnosti, kterou cestou se má dát.

Je zvláštní pozorovat, jak se osudy lidí odvíjejí, rozhodnou-li se podvědomě pro tu či onu cestu. Někdy se stane, že člověk jde tou delší, komplikovanější, každopádně, ať už se jeho život staví do jakékoliv roviny, měl by vždy pamatovat na to, vnímat své srdce.

Partnerství, rodové vazby, vztahy na pracovišti, hojnost života, vše nám přináší nepřeberné možnosti, kde se snažíme svoji karmu a dluhy dorovnat. Všimla jsem si, že za mnou nyní přicházejí lidé, kterým se připomínají staré věci, ty, které již někdy kdysi dávno prožili a o kterých si mysleli, že již mají dávno za sebou. Tenkrát však pravděpodobně nebyly dořešeny na karmické a energetické úrovni a tak se nyní objevují znovu, nebo, jak mi již mnozí také potvrdili, jakmile si například dořešili vztah s matkou po mnoha letech neshod, objevily se jim ty samé potíže s dcerou, se kterou až do té doby nic podobného nemuseli řešit.

Realita bývá však taková, že se lidé nechávají postupně od svých nejbližších trápit, místo, aby
se snažili sami dostat do harmonie. Zde je zapotřebí rozlišit, zda máme v podobném svazku ještě setrvávat, jsme zodpovědní za svůj život a pokud již někde máme energetické ukončení, nastavit
si nová pravidla pro další žití. Toto však není zcela jednoduché, neboť jestliže je ve svazku partner toužící po harmonii a druhý z páru žijící dosud v nízkých, až negativních energiích, dovedeme
si představit nesmírnou tíhu, jednoho z nich. Přesto i tady je zapotřebí na sobě pracovat a neustále
se snažit nesnažit do těžkých pout druhého člověka vtáhnout.

Milovat sám sebe, dávat si pochopení, i když se rozhodnete pro špatný okamžik a následně to bolí. V lásce se třeba rozpustit strachy a obavy, velice silné brzdy k podpoře života a plnému prožívání lásky a porozumění. Ale nenechat se nikým nechat stahovat do apatie a odevzdanosti. Důležité je také vzdání se všech manipulujících představ o sobě i svém životě, uvědomit si, že my jediní jsme Tvůrci svého života a nikdo nad ním nemá moc, pokud mu to my sami nedovolíme. Nastavit uvolnění a mít víru sama v sebe.

Někteří, kteří již došli tak daleko, že se jim zdá, že již je vše srovnáno, mohou si projít údolím očisty-temnou noci duše, aby si ještě více uvědomili nicotnost věčných tahanic „člověka“ a veškerou jeho marnost, se kterou se pokoušejí jít proti proudu a jelikož po temné noci přichází rozednění, i oni
se nadechnou a jako Fénix vzlétnou s naprosto jiným viděním na svět a jinými vibracemi do světlých dní s mnohem lepším nastavení svého DNA.

Dostali se totiž do bodu nula a do kterého stejně všichni, někdo dřív někdo později, směřujeme.

To, co nemáme, neznáme, nemůžeme najít, to přijde teprve s našim poznáním, sebe-přijetím.

Zapotřebí je také ve stále větší míře začít pečlivě rozlišovat mezi potravinami, které jsou pro nás vhodné a které naopak náš organismus zatěžují. Všímejte si jídla a tekutin, které přijímáte, jak
na ně vaše tělo reaguje, každý jsme jiný a jinak nastavený, někomu trvá déle, než se mu zátěž může projevit fyzicky a potraviny z veliké části ovlivňují naše zdraví.

Velice často je to všudypřítomný stres. Asi bychom museli žít v naprosté přírodě, odděleni od jakékoliv společnosti, abychom nepoznali stres. Jistě by to byl sen mnohých z nás, pouze sdílet čisté lůno přírody, pouze s lidmi nám naladěným či se zvířaty, ovšem i zde je možnost, že si vaše duše vybrala toto místo, kde právě žijete, abyste si v souladu s Plány vaší Duše, něco dořešili, nebo naopak pomohli ostatním lidem, skrze sebe, dojít k určitému poznání.

Není lehké, žít v klidu, uprostřed bouře, ale všichni k tomu máme možnosti to začít řešit a hlavně – začít žít. Záleží pouze na nás, jestli se rozhodneme žít stále ve starých traumatech a tím se dále pojit se starými, nízkými frekvencemi a tím se připravovat o vlastní energii a sílu nebo se rozhodnout jít v nových, čistých a harmonických vzorcích.

Čím více se budeme snažit o uvolněnost, volbu vhodné, co nejméně zatížené stravy, pobyt v přírodě, dostatek pohybu, klidné mysli, tím snáze se dostaneme do vyšších a harmonických vibrací.

Další záležitostí je i naše spojení se Zemí. Známe dobře cykly přírody? Žijeme s nimi v napojení
na naše fyzické tělo? Mnozí lidé si již odvykli na souznění s přírodou, jsou až příliš uzavřeni ve čtyřech stěnách, uprostřed elektronických vymožeností, že nevnímají volání toho prapůvodního. Naše kořeny. Předkové, naše rodina, málokdo má natolik silné uvědomění a v kombinaci s energií Země
je to pramálo.

Právě v mezidobí od jarního do podzimního Slunovratu se lidé ocitli na křižovatce, kterou cestou
se rozhodnou jít dál. Zdali zůstanou v energiích 3D nebo naopak vykročí do Nové reality 5D.

Lidstvo do ní sice vstoupilo v roce 2012, ovšem nyní se směřuje k silnějším, zemským energiím našeho prvopočátku a je zapotřebí tuto novou realitu, Realitu v 5D napojit na Zemský proud. Je nutno být stále napojen na své Srdce a směřovat k energiím Bezpodmínečné Lásky. Během té doby se nám budou ještě připomínat staré nedořešené záležitosti, nebo naopak věci, kde ještě něco ulpělo. Proto je nutno vydržet a věřit, že vše, co se nám nyní děje, má své důvody a nepodléhat skepsím
a smutkům. Neustále se zaměřovat na své srdeční centrum a uvolňovat zátěže.

Je dobré si večer, po celém dni, udělat pár minut pro sebe, uvědomit si, co se nám za celý den přihodilo a pokud je zapotřebí, během dýchání do své hrudi, udělat si i Odpuštění s osobou, která nám nás zranila či nám přišla na mysl. Prodýchat si bolestnou situaci a snažit se ji uvolnit dřív, než půjdete spát. Ráno bude opět veseleji a nový den začnete s větší vírou v sebe a možností rozsvítit světýlko naděje. Věřím, že se vám to bude dařit čím dál lépe a více.