Energeticky silný seminář
Mandala života

Prožitkový a výukový seminář doplněný meditacemi a technikami sebepoznání.
Určení svého duchovního potenciálu a energetického typu a následná podpora pro Vás. Práce s myšlenkou.

Těším se na Vás.