Reiki

seminář

Reiki je univerzální vesmírná energie. Její název pochází z japonštiny a znamená spojení vesmírné energie.

Rei – znamená „vesmírný, životadárný“
Ki – znamená „energie“

Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující technika. Při iniciaci (zasvěcení) se otevírají energetická centra těla – čakry, dochází k napojení na vesmírný „kanál“, tělo je pročištěno a naladěno k tomu, aby jím mohla protékat energie, která tak může proudit celým tělem bez negativních bloků a jejíž nedostatek se může projevit nemocemi a posléze fyzickými změnami v organizmu. Řada nemocí je zapříčiněna tím, že energie v těle je v nerovnováze. Díky Reiki se hladina energie upravuje a harmonizuje. Tím se zvyšuje šance na uzdravení. Tato energie přijde až k místu, kde je potřeba léčit, harmonizovat jej a tam působit. Čím déle a více se bude energie využívat, tím snadněji se bude nerovnováha energií navozovat. V organismus je nastolena rovnováha, tělo se lépe zbavuje škodlivých toxických látek a začnou se odstraňovat fyzické a psychické bloky, obnovuje se tok životní energie a nastartuje se tak léčebný proces. Reiki vám poskytne sílu k tomu, abyste tyto věci vyřešili, vysloveně rozpustili a nahradili mnohem lepšími vzorci.

„Když nalezneme vnitřní  svobodu, začneme naslouchat andělům a uvidíme oblohu plnou blyštících se diamantů.“
Anton Pavlovič Čechov

Reiki 1. stupeň

Při zasvěcení do prvního stupně získáte naladění a aktivaci prvních čtyřech, energetických center. Dochází ke sladění s energií Reiki a získáváte schopnost, se kterou můžete pracovat a používat ji po celý život. Naučíte se harmonizovat čakry a používat Reiki pro sebe i vaše blízké, na zvířata, rostliny a minerály.

Obdržíte certifikát a obsáhlá skripta. Cena: 1.300 Kč

Reiki 2. stupeň

Při zasvěcení do druhého stupně Reiki jsou vám předány symboly, které budete moci používat mimo prostor a čas, léčení osob na dálku, posilovat paměť při studiu a skládání zkoušek, odstraňovat závislosti, zlozvyky, čistit a energizovat místnost. Budete umět posílat energii do budoucnosti k harmonickému řešení všech životních i zdravotních situací, do minulosti, kde budete mít možnost ovlivňovat karmické vzorce, strachy, úzkosti. Prohlubí se Vám intuice.

Obdržíte certifikát a obsáhlá skripta. Cena: 2.200 Kč

Reiki 3. stupeň

Ve 3. stupni Reki budete iniciováni mistrovskou energii – stáváte se začínajícím Mistrem Reiki. Budete oprávnění používat velice silný symbol energie Reiki a to k léčení sebe, ostatních, ale především k vlastnímu duchovnímu růstu. 3. stupeň slouží především k osobní transformaci. Obdržíte silný znak k očistě a ochraně osob, prostotu a situací. Náplň kurzu je i výklad energetických ochran, energetická sprcha, symbol ke zvýšení intuice a prohloubení aktivace 3. oka.

Obdržíte certifikát a obsáhlá skripta. Cena: 3.000 Kč

Reiki 4. stupeň

Při zasvěcení u Vás bude zakotven symbol, kterým budete moci nalaďovat studenty do energie Reiki, bude Vám vysvětlen postup, jak nalaďovat a vyučovat žáky. Tento stupeň je určen především pro ty, kteří mají již vysoké energetické pole a chtějí svůj život zasvětit výuce Reiki.

Ke každému stupni obdržíte certifikát a obsáhlá skripta. Během zasvěcení získáváte praktické zkušenosti, meditační a ochranné techniky a další znalosti.

Cena: 5.000 Kč