7. čakra

Vítejte v energetické oblasti své 7.čakry

7.čakra

Sedmá čakra je sídlem nekonečného kosmického Vědomí.
V sanskrtu znamená tisícinásobná.
nachází se nad temenem hlavy
vládnoucí planeta Ketu
živlem je myšlení
barva je fialová a bílá, patří k ní též zlatá
energeticky ve fyzickém těle zásobuje a ovlivňuje hlavu a mozek
napojení na své duchovní průvodce

Přední úroveň čakry souvisí s našimi emocemi – pocitová centra, zadní s naší vůlí – centra vůle. Střední část hlavy s funkcí našeho rozumu – mentální centra.

Abychom mohli vytvořit rovnováhu mezi rozumem, vůlí a pocity, musí být rovnováha ve všech uvedených úrovních.

Korunní čakra ovlivňuje velká mozek, šišinku mozkovou, nervovou soustavu, funkci prodloužené míchy.

Tato čakra charakterizuje nejvyšší dokonalost. Jejím prostřednictvím člověk poznává své pravé Já a ztotožňuje se s boží podstatou, ze které vyšel.

TO, CO DŘÍVE CHÁPAL ROZUMEM, POZDĚJI INTUICÍ, JE MU NÁHLE ZCELA JASNÉ SKRZE PŘÍMÉ VHLEDY POZNÁNÍ.

Její chvění bývá často zobrazováno jako svatozář – osvícení.

7. čakru podporuje
Bylinka
– mateřídouška

Ovoce
– ananas, borůvky, jahody, kokos

Zelenina
– špenát, lilek, špargl

U sedmé čakry se můžeme otevřít a v pokoře přijmout její dary.
nalezením svého pravého Já dochází k přeměně energie v korunní čakře. Tím se uvolní poslední blokády v nižších čakrách a její energie může vibrovat v nejvyšších frekvencích.
V korunní čakře neexistují blokády.
Čakra může být více či méně rozvinutá.
Tento přirozený osvobozující proces vyvolává pocit celistvosti, míru a dává smysl lidské existenci.

 

Napojení na Univerzum a Vesmírnou moudrost a otevírá náš přístup k Vyššímu poznání.
Skrze ni poznáváme duchovnost a duchovní sílu

Díky korunní čakře už světu více nevyprávíte, kdo jste, ukazujete to na příkladech

Čím silnější je vaše spojení s vyšším vědomím, s božským principem, tím více vědomé pravdy vysíláte do reálného světa.

Praktickým uplatněním energie korunní čakry je vaše vnitřní vedení, jistota, jak dále jít a jak si počínat v životě.

 

Harmonická čakra se projevuje
nadhledem
bystrým uvažováním
realizováním myšlenek, nápadů

Téma této čakry je
nesobeckost
dobro
čestnost
trpělivost
porozumění
soucit
Vše odpouštění

Disharmonická čakra a nízké proudění v ní se projevuje
zmateným uvažováním
pochybností o životě
nedůvěra v sebe a své schopnosti
neochota důvěřovat vnitřnímu vedení
zmatené sny

Noční můry a přílišné rozptýlení mohou blokovat korunní čakru a naopak, zablokovaná čakra může přinášet noční můry.

Jestliže je více energie jang, projevuje se tato čakra

Neschopnost vnímat duchovní aspekt hmotné reality -vidět za hmotnou vibrací její vyšší smysl

Zkreslené vnímání světa

Nechuť pobývat na hmotné úrovni existence

Neochota k duchovní práci

Jestliže je více energie jin, projevuje se tato čakra

Nadměrný sklon podléhat vůli lidí a jiných cizorodých energií

Neschopnost vnímat duši

Zdržování se, odbočování od duchovní cesty

 

Podpora disharmonické čakry
bílé či fialové prádlo
krystal ametyst, křišťál
zpívání mantry Óm
meditace dýchání do čaker

Čakru si můžeme představit jako nádherný lotosový květ

S každým naším rozvojem, pochopením, přechodem do dalšího vývoje vědomí se jeden z tohoto lotosového květu otevře.
Každý plátek tvoří dokovaný ucelený psychický útvar, zahrnující božskou inteligenci.

Jelikož je energetické pole každého z plátků velice jemné, je důležité, všímat si svého myšlení a konání.
Tisíce okvětních lístků se postupně rozvíjí naším rozvojem.

ABY MĚL LOTOS ŠANCI ROZKVÉTAT A ROZVÍJET SE, POTŘEBUJE MÍT PEVNÉ PROPOJENÍ
SE ZEMÍ, TZN.MÍT PEVNÉ KOŘENY.

 

Z fyziologického hlediska je čakra spojena s mozkem a vyššími mozkovými funkcemi, mozkovou kůrou.

 

Buddha prohlásil
„Lotosový květ roste a vyvíjí se z bahna.
Stejně tak i lidské vědomí postupně roste a rozkvétá do nádherného květu Božské čistoty“.

Lotosový květ, se jako zářivý klenot uvnitř nás vlní i při sebenepatrnější myšlence.
Zazáří však pouze tehdy, pokud je ve stavu absolutní nehybnosti.

Každá úroveň, kterou duše prochází, přináší svobodu a uvědomění.

Pravé osvícení je poznání a pochopení, základní hnací síla sedmé čakry

Možnosti projevující se při práci se 7.čakrou – channeling, vnuknutí, dobré nápady, napojení na Universum.

K dosažení úrovně absolutní nehybnosti – zklidnění emocí, přijímání vnitřní moudrosti
a božího vědomí je zapotřebí, aby byla duše pevně ukotvená v kořenech reality a měla zvládnuté a přijaté všechny živly – zemi, oheň, vodu a vzduch.

Tyto poznatky postupně získává ze životních zkušeností a zkoušek.

Témata, týkající se 7.čakry je důvěra v sebe a své působení na Zemi.

Prostřednictvím 7.čakry mám přístup k nekonečnému množství informací, které se postupně naší prací na sobě dostávají k ostatním čakrám, dokud se nemanifestují a my
je nerozpoznáme.

Z toho důvodu je zapotřebí, být dokonale UKOTVENÝ, UZEMNĚNÝ.

Korunní čakra, stejně tak, jako kořenová čakra, jsou uzemňující.

Chceme-li cokoliv v životě změnit, musíme se naučit, být zodpovědní za své myšlení, chování a konání a nehledat příčiny svých nezdarů v druhých lidech.

Afirmace

Spojuji svého ducha s pramenem veškerého poznání.

Zbavuji se všech omezujících myšlenek a pozvedám se k vyšším úrovním vědomí.

 

Já jsem Tvůrce svého života

OTÁZKA PRO TEBE

Tvé fyzické tělo

Jaký je stav současného fyzického těla zdraví v tuto chvíli? Uvědom si své vlastní nedostatky ve fyzickém těle a chvíli v místě své slabiny setrvej.

Jak vnímáš své fyzické těle před meditací?
Označ mentálně na stupnici 1-10
1 je nejméně spojen s realitou, 10 nejvíce spojen s realitou

Po výstupu z meditace opět prociť opět slabinu či nedostatek fyzického těla.
Označ mentálně na stupnici 1-10
1 je nejméně spojen s realitou, 10 nejvíce spojen s realitou

Prociť si, že tvé fyzické tělo představuje tvůj život. Uvědom si místo, kde se tvá slabina či nemoc nachází a oblast čakry, kterou místo zahrnuje.
Nechej projít všechny emoce, které mohou místo provázet. Nemoc či oslabení.
Poté si představ

NEKONEČNOU VDĚČNOST ZA SVÉ TĚLO, ZA TĚLO, KTERÉ MÁŠ. PODĚKUJ ZA ZKUŠENOST ZE SVÉHO FYZICKÉHO TĚLA A VĚNUJ MU VÍCE POZORNOSTI A PÉČI.
TVÉ TĚLO JE FYZICKÁ SCHRÁNKA PRO TVOJI DUŠI A TA SI Z JISTÉHO DŮVODU VYBRALA PRÁVĚ TOTO TĚLO.
BYLO OVLIVNĚNO A FORMOVÁNO TVÝMI MINULÝMI ŽIVOTY.
VYŠLI VDĚČNOST ZA SVÉ FYZICKÉ TĚLO, ZA SVOJI FYZICKOU REALITU A ŽIVOT NA ZEMI.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.