Beltane

Publikováno: 30. 4. 2022

Beltane neboli Filipojakubská noc, prvomájový den a zatmění slunce

Máme před sebou silnou kombinaci dnešního novoluní, provázející pálení čarodějnic.

To nás provází již v možnosti, kterou vnímali naši předkové, jako ochranu před negativními vlivy.

I vy sami, můžete využít síly energie novoluní, s možností odstranit ze svého života věci zastaralé
a nefunkční, či dokonce síly bránící v přijetí NOVÉHO. Škodící a nepřející vlivy nechat projít ohněm.

Zapalte si proto svíčku a na papír napište to, co považujete za brzdu ve svém životě.
Pokud by se to týkalo lidí, buďte obezřetní a přidejte – „ať se dotyčnému daří dle jeho vlastního vývoje, bez možnosti vašeho dalšího omezování“.

Na další papír si naopak sepište přání do nového energetického vstupu.
Do toho vstoupíme 1. máje a jestliže si uložíte přání pod polštář, můžete se dočkat i snů, do kterých se promítnou emoce s tím spojené.

Zatmění slunce, probíhající v tento čas přináší velké ZMĚNY, kde můžete očekávat neočekávané
a další nepředpokládaný vývoj dál z toho plynoucí.

Konstelace, která v tomto roce přináší jednu z největších změn, které mohou u některých jedinců nastat.

Pochopení s tím přicházející, a především UCHOPENÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A OPRAVDOVÁ SÍLA SKUTEČNÉHO POTENCIÁLU.

Tato síla může být však pro nepřipravené i překvapující. Nenechte si však své sny proklouznout mezi prsty, začněte s PŘIJÍMÁNÍM a nenechte se omezovat vlastním strachem.

Žijte v RADOSTI ZE ŽIVOTA.

Upozornění: Nejedná se o lékařské služby

Milí přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro vzdělávání a rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.