Jarní čas

Publikováno: 4. 3. 2022

Bohové si vyprávějí a jeden z nich povídá
„Existujeme pouze proto, že v nás lidé věří. Až v nás věřit přestanou, nebudeme již existovat“

Basník Homér

To, na co zaměřujeme svoji pozornost, posilujeme to. Ať již myšlenku, čin či skutek. Proto je důležité, všímat si, na co myslíme,
jak se necháme ovlivňovat či jaké vzorce myšlení si neseme.
Proto, pokud máme zájem, realizovat své sny, uskutečnit je, je zapotřebí snít/plánovat a začít konat. Učinit kroky k tomu, aby se přání
či sen začaly tvořit, materializovat. Zhmotňovat. V jakékoliv podobě.

Přesně o tom je i energie jara.
Dobře připravená a minerály živená půda, dává dobré možnosti k zasazení semínek. Dravá energie jara se silou ohně umožňuje růst vzhůru a jakýkoliv kamínek či překážka je zdolán.
Čím silnější semínko, tím lepší růst, silnější a větší rostlina.

Stejně tak je to s našimi sny, přáními, touhami.
Tvořte je, nechávejte je vyrůst s úmysly laskavého srdce a silou svého vědomí.

Vytvářejte si své vlastní umělecké dílo.
Naslouchejte se, co říkají vaše myšlenky. Zda vás inspirují či naopak brzdí.
Zaměřujte se především na své srdce, protože tento svět je mnohotvárný a pokud máte nastavené správné vibrace a vnitřní kompas, dokážete se pohybovat s lehkostí a vytvářet zázraky běžného dne.

Upozornění: Nejedná se o lékařské služby

Milí přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro vzdělávání a rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.