Vděčnost

Publikováno: 6. 4. 2022

 

VDĚČNOST

Podělme se za vděčnost ve svém životě, uvědomme si, co nádherného jsme dosud dokázali, vykonali
a především, dovolme vděčnosti v sobě rozprostřít andělská křídla hojnosti.

Měsíc duben je čas plný silných zvratů a energetických proměn. Jelikož mu vládne znamení Berana
a planeta Mars, můžeme se dočkat mnoha záležitostí, jež nás mohou překvapit. Každá zkouška v životě nám však nepřichází jen tak…

Je to náročný měsíc, ve kterém je zapotřebí hlídat si především rovnováhu.

Měsíc, který je jeden z nejnáročnějších v roce a jakýkoliv výkyv, kdy nebudete v rovnováze a hledět především na své vlastní zvolnění či odpočinek, se vám projeví velkou ztrátou energie a únavou.
A energií nemáme plýtvat, ale naopak, doplňovat si ji neustále z Vesmírného zdroje, ze Země
a být ve svém Středu.

 

K tomu, abychom se více zapojili do výzev života, je možné z mnoha stran a z více možností vést své kroky. Jistě si zvolíte každý ten, kde cítíme, že je vaše místo.

Jedna z důležitých výzev v tomto měsíci je i ta, uvědomit si sílu Vděčnosti, s níž se v životě setkáváte.
Proto, v tomto měsíci, vysílejme všichni a zvědomujte si myšlenky VDĚČNOSTI za vše, čím procházíme.
Myšlenku či slova můžeme nazývat mantrou, kterou při neustálém opakování, budete uvádět
do energetické činnosti. A to, co uvedeme do „pohybu“ mentálně, uvádíme dle zákonů Vesmíru
do pohybu i v materiální formě.

Vaše mantra může vypadat asi takto – „Dávám životu na Vědomí, že žiji ve Vděčnosti“.

„Milovaný Živote, děkuji Ti za vše, co mi dáváš.“ „Děkuji Ti Nejvyšší za vše, co mi dáváš.“

„Děkuji Zemi za vše, co mi dává v podpoře mého žití Tady a Teď.“

Dejte VDĚČNOSTI posun měsíce dubna, který je ve znamení živlu Ohně.
Jestliže se vědomě spojíme s Vděčností, začneme uvádět do pohybu Vesmírné síly, které nás začnou podporovat a dle Zákona rezonance, budeme přitahovat do života více hmotných záležitostí v harmonii.

 

Upozornění: Nejedná se o lékařské služby

Milí přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro vzdělávání a rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.