Category Archives: Novinky

Svátek Sv. Jiří

By | Novinky | No Comments

Svátek sv. Jiří, 24. dubna připadá na období počínající vegetace a byl to jeden z nejdůležitějších svátků na jaře. 
I když se vesničtí hospodáři řídili především reálným stavem přírody a aktuálním počasím, existovaly už ve středověku přesně dané termíny, které byly navázány na data církevních svátků a toto datum bylo jedním z nich.

Polní práce už dávno začaly a ve většině vsí se konal společný výhon, což znamenalo, že hospodáři 
po zimě poprvé vyvedli svůj dobytek na náves, kde se obvykle předával obecnímu pastýři. 
Při té příležitosti se prováděly tzv.počty, kdy každý hospodář přepočítával kusy svého malého stáda. K zapsání se používal jednoduchý systém rabuší, což byly dřevěné tyčky s vruby. 
Jednu si ponechal hospodář, druhou pastýř. Na podzim se pak rabuše srovnaly a podle nich 
se spočítalo, zda pastýř vrací vše tak, jak má. Už od středověku měl výhon slavnostní rámec. Hospodáři dobytek před prvním odchodem na pastvu umyli, vyleštili rohy i kopyta, případně jej ozdobili květinami, věnci a fábory. V barokní době se výhonu účastnili i farář, který dobytku žehnal 
a kropil ho svěcenou vodou. 
Svátek svatého Jiří byl ovšem také dnem odvádění daní, dalším dnem byl svatý Havel v říjnu.

Dle lidové pověry na sv. Jiří se otevírala země a vylézali hadi a štíři. 
Nesměla se pít voda ze studní (lidé ochotně pili pouze pivo) a na druhou stranu se ale poprvé v roce měli vykoupat venku v potoce, řece či rybníku, protože to dává sílu a zdraví. 
Lidé neměli zbytečně šlapat po zemi mimo cesty (

což platilo až do léta), hlavně ne po polích, říkalo se, že země je těhotná novou úrodou a nesmí se jí neubližovat. 
Čtyřlístek nalezený večer před sv. Jiřím měl kouzelnou moc a dle počtu lístků se věštila budoucnost. 

Český lidový a církevní rok – Alena Vondrušková

By | Novinky | No Comments

Velikonoce

Zabýváme-li se otázku bytí či nebytí, máme na to nyní více času. Uzavřeni před záležitostmi běžného dne, kterými jsme se povětšinou obklopovali, dostali jsme nyní novou možnost, uzavřít mnohá nevědomá trápení. 
Je období Velikonoc a jarní příroda vždy vydává nový růst. 
Vše staré, nefunkční a zaprášené můžeme vymést z nejrůznějších skrytých koutů naší duše i ze svých srdcí. 
Víme, že na jaře začínají zvířata i rostliny svůj nový život, pouze my jsme kdysi dávno zapomněli, vykročit dál novým směrem. Proto se nám dostává možnosti, začít vnímat jiným způsobem okolnosti svého života, uvědomovat si hlubší vůni květin okolo sebe a začít přemýšlet nad svým životem zcela jiným způsobem. 

Vždyť kdo jiný, nežli my sami to můžeme učinit. Kdy jindy, nežli právě teď.

Život se mění a o to více teď, v tuto chvíli. Je pouze na nás, jaký bude dál….

Milosrdenství Zeleného čtvrtku

Naděje Bílé soboty

Víra Velikonoční neděle

Ať nás posilní Světlem a naplní Láskou

Požehnané a milostiplné

Velikonoce Vám

všem přeji

S láskou Silvia

Velikonoce

By | Novinky | No Comments

VELIKONOCE

Týden před Velikonocemi, nejvýznačnější křesťanské svátky se nazývají také svatý, veliký či pašijový týden. Český název je odvozen od Velké noci. Pašijový týden je koncem předvelikonočního půstu a začíná Květnou nedělí, pokračuje Modrým pondělím, Žlutým úterým, Černou neboli Škaredou středou a Zelným čtvrtkem. Klíčové jsou zbývající tři dny, nazývané posvátné třídenní – Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod.

Církevní Velikonoce jsou dobou slavností, naplněnou rozjímáním a modlitbami dle přesných liturgických pravidel.

Jednotlivé dny pašijového týden současné obsahují řadu lidových pověr a zvyků, z nichž některé mají velice dávný původ a lze je sledovat až do předkřesťanských časů. Vznikala pestrá syntéza náboženských a magických úkonů, která lidem naplňovala onen významný čas Velikonoc.

Velký pátek

O tomto dni smutku se říkalo, že je nejtišší v roce. Věřící drželi přísný půst, málo a tiše mluvili, snažili se nedělat hluk, kromě nezbytných činností nepracovali. K této atmosféře se pojilo mnoho lidových zvyků a pověr. Lidé věřili, že v tento den mají nejen modlitby, ale i věštby a magické praktiky větší účinek. Ráno před východem slunce se omývali vodou, skákali do řek a potoků nebo se snažili ponořit do vody v kádi. Spolu s vírou v zázračnou sílu země existovalo také přesvědčení, že se v tento tajemný den otvírají ukryté poklady, označené světélkováním nebo zvláštní září vycházející ze skal či zřícenin.

Podle pověsti se na Velký pátek otvírala i hora Blaník s ukrytými rytíři.

Bílá sobota

Sobota byla posledním dnem půstu a svůj název získala podle bílého oblečení katechumenů, kteří se po dobu postní připravovali na křest. Kostelní zvony se opět rozezněly, smělo se zpívat. Důležitou roli hrálo světlo a oheň.

Po slavnostní bohoslužbě se před kostely pálily ohně, nazývané Jidášovy ohně, lidé si z nich nosily domů uhlíky a z ohořelých dřívek vyráběli Jidášovy křížky do polí jako ochranu před kroupami či povodněmi. Oharky se dávaly do základů nových domů či zastrčené za trámem měly stavení ochránit před požárem. Zároveň se od tohoto posvěceného ohně zapaloval paškál, velká svíce, která se pak opatrně odnesla do kostela a věřící si od ní zapalovali své svíčky a tento posvěcený oheň si odnášeli domů.

Boží hod velikonoční

Podle evangelií vstal Kristus z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu nebo prvního dne po sobotě. Slavností Zmrtvýchvstání Páně, kdy se křesťané radují z Kristova vzkříšení, je Velikonoční neděle. Mše jsou slavnostní, papež pronáší z balkonu svatopetrské baziliky tradiční požehnání Urbi et Orbi, tedy Městu (Římu) a světu.

Při dopoledních bohoslužbách se v kostele žehnají velikonoční pokrmy, které si lidé přinášejí z domova, většinou beránek, mazanec, chléb, vejce, víno. Po mši se odeberou na sváteční rodinný oběd, podarují i domácí zvířata, kousek mohou položit na pole či v zahradě, případně hodit do studny. Svěcení potravin má velmi dlouhou tradici. Dochované zprávy o průběhu svátků pocházejí především z posledních dvou století a tyto svátky byly poklidného charakteru. O Velikonocích ve středověku se však lidé chovali během jejich oslav hlasitě. Specialitou býval tzv. velikonoční smích, který se rozléhal v kostelích na znamení radosti ze Vzkříšení a považoval se považoval za zbožný.

Český lidový a církevní rok Alena Vondrušková

Dálkové studium – Mandala života

By | Novinky | No Comments

Milí přátelé,

na základě zkušenosti s předchozími ročníky a vašimi vynikajícími ohlasy

Vám opět nabízím možnost dálkového studia

                            STROM ŽIVOTA – Mandala života

Právě nyní je ideální doba, začít na sobě více pracovat a dívatna svůj život z jiné strany mince. Pochopit některé záležitosti a věci, které se vám ve vašem životě dějí stále dokola a naopak, momenty, které nejste schopni vyřešit a přenést se dál.

Vaše životní mandala a zjištění míry důležitosti jednotlivých okruhů života, co je pro vás nejdůležitější, kde se nacházíte v životě, na čem je zapotřebí zapracovat a především, jakým způsobem vám dávají možnost změny v životě.

Během doby 2.5 měsíců si pracujete dle svých časových možností a chuti.

Oblasti běžného života, které zahrnují vztahy, rodinu, zaměstnání, své talenty a nápomocné děje a naopak to, co máte proti sobě.

Jakmile totiž nalézáte své slabé stránky, jste na dobré cestě je začít měnit a otáčet ve svůj prospěch.

Učiňte z nich své spojence

Toto vše vám

STROM ŽIVOTA – Mandala života

přináší

Zahájení dálkového studia 

Od 5.dubna 2020

Délka studia 2.5 měsíců

Cena za studium 

5.500,-KČ 

Platba je možná uskutečnit na dvě či více plateb dle domluvy. 

Podpora organismu stravou

By | Novinky | No Comments

Nejlepší obranou proti koronaviru je posílení vlastní obranné schopnosti organismu. Pokud bude toto brnění dostatečné pevné, nevpustí do těla nic, co by jej mohlo ohrozit. Koronavirová infekce je zde a dle některých odhadů, někoho nezastihne vůbec, někoho v lehkém průběhu nebo naopak ve stadiu těžším. Abychom tuto infekci dobře zvládli, je nutné posílit vedle své psychiky co nejlépe naši imunitu. 

A jak ji můžeme posilovat?

Síla vychází hlavně z pevnosti naší sleziny. V předchozím článku jsem uváděla k jejímu posilnění jako vhodná bylina, šišák bajkalský.

Slezinu je mimo jiné, možné „zpevňovat” kvalitní a vyváženou stravou (ne konzervami 
a polotovary), pravidelností nejen v jídle, ale i v denním rytmu. Je dobré usínat i vstávat ve stejnou dobu. S ohledem na jarní energie to znamená, že chodíme spát s příchodem noci 
a dříve vstáváme.

Potraviny, které slezina miluje, jsou např.: • všechny obiloviny • všechny luštěniny • ovoce: jablka, hrušky, hrozny, fíky, datle, grapefruit, • zelenina: řepa, žampiony, zelí, mrkev, celer, mangold, okurka, lilek, salát, brambory, máta klasnatá, dýně, batáty, houby • ořechy: mandle, kokos, sezam – semena i olej, slunečnicová semena, vlašské ořechy, sladidla: ječný slad, med, melasa, rýžový slad, nerafinovaný cukr

Slezina naopak nemá ráda mléčné výrobky, přemíru sladkého, zcela vyloučit je dobré rafinovaný cukr a průmyslově vyráběné polotovary. Zkusme tedy v době, kdy jsou restaurace převážně zavřené, více doma vařit, experimentovat, naučme se jíst obilné kaše doma připravené.  
Slezinu dále zraňuje chladné – věci přímo z lednice či dokonce mražené, ale i například syrové ovoce a zelenina. 
A co ji silně oslabuje, je přílišné přemítání a obavy.  
Naše imunita je po zimě oslabená, proto je dobré kromě správné stravy a spánku zařadit 
i pravidelné cvičení. Zkuste část volného času, který nám nynější karanténa přináší, věnovat pravidelnému pohybu.Nepřemítat, nemít strach, obavy, ale naopak se snažit využít, vzít 
si z této náročné situaci, co nejvíc pro sebe v poučení.

Je důležité též podpořit celkové zažívání, jako jeden z hlavních činitelů dobré imunity. Zde se dobře osvědčuje kysané zelí, mající též mnoho vitamínu C.

Podpora organismu bylinkami

By | Novinky | No Comments

Nacházíme se v době, která od nás vyžaduje notnou dávku trpělivosti a ohleduplnosti k sobě 
i k ostatním, větších či menších obětí.
Neznamená to však, že je zapotřebí propadat panice, naopak, čím více pochopíme tuto situaci 
a dokážeme z ní načerpat i poznatky, které v poklidném čase nenalézáme. Pokud nepřijmeme stres z omezení, dokážeme naopak zklidnit, mnohdy hektické životní tempo a získaný čas využít ke zlepšení našeho zdraví, prohloubení rodinných vzájemností a uvědomění si, životního zastavení. 

Lidé se v současné civilizaci hodně odpojili od přírody, zvířat a života jako takového. Nalézají nebo se snaží nalézat směr a pochopení všude okolo sebe v materiálních věcech. 

Po více něž několik desítek let jsme měli v našich zeměpisných šířkách poklidný život, bez většího omezení. Ovšem ani volnost, která s tím přicházela, nedokázala některé jedince naplnit. Vnitřní štěstí a směr života, to, proč jsme tady a co zde máme učinit se s materiálnem nespojuje. Naopak, je zjištěno, že oblast s největším rozšířením depresí a návštěvou psychiatrů je právě ve vyspělých 
a bohatých městech.   

Život je jako moře. Příliv a odliv přichází a stejně tak je to i v životě jedince a států. 

Většinou se člověk probouzí pod vlivem tlaku na sebe nebo, jako se ukazuje i nyní, pod tlakem 
na společnost. Zde se však může otevírat mnoho strachů, uložených někde v minulosti, neboť všichni si neseme ve své DNA otisky kolektivního vědomí. 

Každá krize lidi sbližuje a mají k sobě blíž. Také se však ukáže i charakter lidí, kteří jej nemají. Záleží 
na každém z nás. Proto si všímejme potřebných okolo nás, nebuďme lhostejní. 

Novými situacemi získáváme cenné lekce, díky nimž můžeme zase o kousek povyrůst. A to se může nyní hodit víc, než kdy jindy. 

Nejlepší obranou proti koronaviru je, především posílení vlastní obranné schopnosti organismu. 

Viry se po vdechnutí vážou na povrch buněk v plících, lymfatickém systému a slezině.  
V poslední době se hojně rozrostl v našich domácnostech rýmovník, ze kterého jsou dobře studené 
i tepelné nápoje k posilnění imunity. 

Vhodné bylinky bez černý, jinan, hloh, šišák bajkalský, při potížích sléz, tymián, plicní čaj. 
K ochraně a podpoře lymfatických uzlin a sleziny – šišák bajkalský. 

Prostory dobře desinfikuje a viry zabíjí eukalyptus vložená do aromalampy, tymiánová silice, citron, rozmarýn nebo šalvěj. 

Radovat se, mít víru v život a jeho naplnění, tančit, zpívat, malovat, cvičit, meditovat, tvořit, snažit se nacházet v každém dni něco krásného. 

Když se nenecháte ovlivňovat strachem, jistě si najdete to, co vás rozveselí, a to je to, co vaše imunita, vaše plíce nyní potřebují nejvíce.

Přeji vám všem krásný slunečný den

Dálkové propojení

By | Novinky | No Comments

Milí přátelé, 

v této vypjaté době, kdy se nemůžeme vidět osobně a většina lidí je buď pouze v práci, doma v karanténě, či na nutných záležitostech pochůzek venku je zapotřebí, abychom i nadále viděli světlo na konci tunelu. 

Mnozí lidé nevědí, co se děje, co bude a cítí se mnohdy sami, ve smutcích a ani deprese nejsou výjimkou. 

Proto jsem pro vás opět zdarma připravila možnost setkání na dálku, tak, jako s Antistresovou a léčivou meditací. 
Blíží se nám Jarní rovnodennost a v okolnostech okolo koronaviru si mnozí třeba ani nevšimli, tohoto důležitého data v roce. 

Proto jste všichni, kdo budete mít zájem, opět vítaní v dálkovém propojení  ve sváteční náladě 

v pátek 20.3. 2020 v 10 v hodin dopoledne a v 17 hodin v podvečer. 

Pouze mi napište, v kolik hodin upřednostňujete. 

S láskou Silvia

ANTISTRESOVÁ A LÉČIVÁ MEDITACE

By | Novinky | No Comments

Milí přátelé, v současné náročné dny, kdy je koronavirus na vzestupu, je důležité dodržovat nezbytnou ochranu fyzickou, ale také psychickou.  
Znamená to, nepodceňovat, ale především zachovávat klid a nebát se. 

Ví se, že psychosomatika propojuje tělesné a mentální vzájemné ovlivňování. Jestliže se nacházíme 
ve stresovém a neklidném období, časem se nám to začne projevovat přímo na fyzickém těle. 

Nebo-li to, na jaké frekvenci vibrujeme, to také přitahujeme. 
Jestliže budeme oslabeni myšlenkami strachu z nemoci, je velká pravděpodobnost, si ji dříve či později přitáhnout. Proto je vhodné, zklidňovat mysl a snažit se co nejvíce zůstávat v klidovém režimu. 

Připravila jsem pro Vás antistresovou meditaci s léčivým efektem na celý organismus. 

Všichni, kdo budete mít zájem, napište mi na adresu a tuto meditaci vám zašlu. 

S láskou Silvia

vestirnagemini@seznam.cz

Březen

By | Novinky | No Comments

Přesunuli jsme se do měsíce března, ve kterém se již budeme pomalu připravovat na jaro. Délka dne je delší a příroda se začíná probouzet. V mnohých zahradách či v lesích jsou již sem tam k vidění rozkvetlé sněženky, bledule, krokusy, zelené listy ze země vystrkují i modřence, tulipány či narcisky. 
Paní Zima nám však ještě neukázala svůj konec. Sem tam se tyto kvítky musí vyrovnávat 
se sněhovou čepicí a také silným větrem, v poslední době se hojně vyskytující v našich končinách. 
Tito krásní poslové jara a jejich jemná krása nám připomíná, že první známky jara se však pomalu, ale jistě blíží.

Čeká nás příprava na Jarní rovnodennost.

Naši předkové začínali hned po Masopustu na Popeleční středu s obdobím půstu a přípravou na Velikonoce a vítání jara. Celkem trval půst 40 dní bez 6 nedělí, které se do půstu nepočítaly a měly svůj vlastní režim.

Celkem šest postních nedělí, kdy první začíná 1. března.
1.neděle postní, tzv. Černá neděle, 
černá proto, jelikož se nosilo převážně tmavé oblečení. Tajně se pekly se postní preclíky, které se rozvěsily po stromech v zahradě a dětem matka pověděla, že je poztrácela liška. 
Jedl se naklíčený a osmažený hrách, z toho důvodu se tato neděle nazývala též Pučálka. 


2. neděle postní – tzv. Pražná neděle
pražná proto, že se jedlo pražmo, pokrm z obilních klasů upečený v peci, někde i uvařený 
na kaši a smíchaný s medem či sušeným ovocem. 


3. neděle postní – tzv. Kýchavná neděle
kýchavá z důvodu, že si každý člověk kýchnutím ověřoval, jak dlouho bude ještě žít. Trojí kýchnutí signalizovalo, že bude celý rok zdravý. Na kýchání měli naši předkové tajné směsi, které později nahradili šňupavým tabákem. Zároveň se kýcháním pročišťoval organismus. V období moru se naopak kýchání lidé obávali, z toho také vzniklo přání – „Pozdrav Pánbůh“.  

4. neděle postní – tzv. Družebná neděle
družebná proto, neboť v tuto dobu se dojednávaly námluvy a domlouvaly svatby. Mladí lidé si dávali drobné dárky, vyjadřující jejich lásku. 


5. neděle postní – tzv. Smrtná neděle
v tuto neděli je na mnoha místech vynášena z vesnice smrtka, jako ukončení zimních měsíců. V kostelích se zahalovaly kříže, což mělo zvýraznit pocit smutku.   

Jarní rovnodennost 20.3., kdy Slunce vstupuje ve 4.50 do Berana nastolí čas jara. 
S jarem je spojené probuzení přírody, zvířat, ale také organických hodin nás lidí. Stromy jsou připraveny k pučení a tam, kde sem tam již vysvitne sluníčko, dává prostor zmíněným květinám.

V březnu je nejvíce ohrožen orgán žlučník. I to nám může poukázat na to, pokusit se držet alespoň pár dní půst nebo se zaměřit více na stravu. Odpustit si maso, alkohol a mnohočetné potraviny, zatěžující náš organismus. V čase půstu jedli naši předkové zejména kysané zelí, ovoce, zeleninu, luštěniny, cibuli, česnek a kaše z obilí. 

Dysfunkce žlučníku se projevuje bolestmi velkých kloubů, což jsou kyčle, kolena z vnější strany, lokty. Snížit cholesterol ve žluči je vhodné extraktem z kořene pampelišky ve formě čajů či kapslí, zeměžluče a pelyňku, či lžíce oleje ze lněných semínek. 

Les

By | Novinky | No Comments

LES ZLEPŠUJE NÁLADU I IMUNITNÍ SYSTÉM

Doba strávená v přírodě     Vliv na zdravotní stav

10 minut                                pokles krevního tlaku

20 minut                               zlepšení nálady

60 minut                               zbystření pozornosti

2 hodiny                               zotavení imunitního systému

5 hodin měsíčně                  nárůst pozitivních emocí

3denní výlet                        posílení imunitního systému organismu, zvýšení množství proteinu, který, předchází rakovině, snížení množství stresových hormonů, ustálení hladiny krevního cukru, pokles zvýšeného krevního tlaku, snížení pocitu únavy a deprese, posílení pocitu vitality.

Výzkumy jsou součástí knihy s názvem Metsamieli (přeloženo do češtiny jako Lesní mysl) od Sirpy Arvonen.

Výzkum dává do souvislosti dobu strávenou v přírodě a vliv na zdravotní stav:

I. Lee a kol., Influence of Forest Therapy on Cardiovascular Relaxation in young adults, 2014

Zdroj: www.lesnimysl.com