Časopis ve hvězdách – Karma a partnerské vztahy

Publikováno: 9. 11. 2021

Dispozice každého z nás nám dávají možnosti života,které můžeme nebo naopak nemusíme využít. Vlohy po rodičích, prarodičích a denní životní podmínky, nás vedou k podobným vzorcům, které si vytváříme pro naše běžné dny, kdy se nám také nemusí pozitivně využít      a které nám častokrát nejsou nakloněny a naopak… vytvářejících okolo nás bariéry, které senám nemusí podařit zdolat.

Paní Jiřina si ke mně přišla pro radu. Měla se rozhodnout k životnímu kroku, zda-li následovat svého partnera do zahraničí. Měla pochybnosti, neboť její rodina jí byla velkou oporou v životě a vznikla mezi nimi silná vzájemná a citová vazba. Navíc se nestavěla k jejímu stěhování příliš pozitivně a ona sama si nebyla jista tak velkým krokem. Přesto,její partner  jí byl velmi blízký a měla pocit, že je to její osudový partner. Podle jeho slov, i jeho stará matka byla potěšena z případné volby, přivézt si domů novou partnerku.

Nahlédly jsme do jejich karetního výkladu, jež by ji mohl nastínit možnosti dalšího vývoje a její životní situace.

Již z pouhého náhledu do karet byla patrná silná vzájemná přitažlivost mezi oběma partnery, která slibovala příjemnou životní cestu. Skutečně se nesetkali poprvé a to, o to více znásobovalo citové pouto. Co se však ukazovalo jako zátěžové, byl vzájemný karmický výpočet jejích duší. V něm se dají shlédnout případné karmické vazby nebo naopak dluhy, které by se musely v životě projevit. Jelikož jejich setkání a vztah začaly mít velmi silný potencionál hned od začátku, dále se již vyvíjely tzv. karmické kličky, do kterých se duše postupně dostávaly do sporů.

Pracuji s vhledovými vstupy do situací budoucích i minulých, kde se můžeme s klientem dostat do záležitostí, které mu již život ovlivnily, nebo by naopak v budoucnu mohly zasahovat dál do života.

Vstoupily jsme do inkarnace, která se odehrávala v 17.století na malém panství na anglickém venkově. Jiřina zde pracovala jako vychovatelka u dětí manželského páru, který měl několik dětí. Nejmladší byl sotva batole , nejstaršímu synovi bylo již 20 let, což se jí však později stalo osudným. Jako chůva se měla docela dobře,práce u dětí se jí líbila, její zaměstnavatelé vstřícní a jídla bylo také dostatek. Její rodiče pocházeli z chudých poměrů a přivítali, když se jim dostala nabídka,umístit svoji dceru do služby k dětem.

Ze začátku bylo vše v pořádku, Jiřina se snažila, aby své zaměstnavatele nezklamala a děti se v ní jen viděly. Vše bylo tak, jak mělo být, ovšem jen do doby, než zjistila, že k ní shlíží mladý pán.

Byla si vědoma své poslušnosti k pánům i svému vychování, avšak ať se snažila jakkoliv, přesto neodolala citům a s mladým pánem se začali scházet stále více o samotě. Vznikla mezi nimi velká láska, která nenechala dlouho čekat na následky. Sotva však paní zjistila, že Jiřina čeká s jejím synem dítě, rozpoutalo se pro ni peklo. Jiřina již nesměla k dětem, ani k mladému pánovi a co hůř, byla přemístěna na jiný statek s možností vycházky pouze za nocích a nikdo, ani její rodina o ni nesměla nic vědět. Všichni si mysleli, že pracuje na jiném místě a vydělává mzdu, tolik potřebnou, pro celou rodinu. Sotva se dítě narodilo, matka mladého pána jí v noci nemluvně tajně odebrala a odvezla neznámo kam. Jaké bylo zoufalství mladé ženy, když ráno zjistila, že je její náruč prázdná. Plakala, prosila, nikdo ji to však nebylo platné. Nikdo ji neposlouchal, nikdo nehleděl na její nářky, její slzy, naopak, byla vyhnaná z domu a musela odejít pryč.

Když jsem vystoupila z andělského vhledu a Jiřině vše pověděla, nevěřila svým uším. Vše se jí zdálo tak dokonalé, ale přesto měla pochybnosti, které se jí nyní ukázaly jako opodstatnělé. Mezi ní a jejím partnerem byla sice veliká citová vazba a přitažlivost, přesto  se mezi nimi mohla časem projevit závažná situace, do níž by pravděpodobně mohla opět zasáhnout partnerova matka, u které se, když jsem na ní udělala karetní a numerologický rozbor, ukázala plamenná nenávist vůči Jiřině. Plamenná nenávist je záležitost emocí, velice negativně zasahující do života člověka, neboť mysl podprahově vysílá nenávist a negativní energie vůči dalšímu člověku, na němž se to časem začne projevovat ve formě nezdaru. Jelikož byl navíc ze strany matky silná karmická zátěž, docházelo by do střetu těchto dvou žen a partnerství Jiřiny by mohlo být opět předčasně ukončeno nebo zatíženo.

Navrhla jsem mladé ženě karmické pročistění a odblokování těchto situací, kde jsem zrušila plamennou nenávist a těžkou karmu, za pomoci archandělských vhledů, díky nimž mohu vstupovat do velmi hlubokých a karmických negativních zátěží, vytvářejících v současnosti těžké a nešťastné situace. Zrušila jsem plamennou nenávist i negativní programy, které se mezi tím vytvořily u paní Jiřiny, bránící jejímu dalšímu partnerskému vztahu a nechala na ní a jejím partnerovi, jak se rozhodnou, kterou cestou jít dál. Vkládala jsem jim energie, podporující dokončení možnosti společného žití,pokud by to bylo v souladu s jejich osudem.

Časem jsem dostala děkovný dopis od paní Jiřiny, ve kterém se se mnou chtěla podělit o svoji radost v partnerském vztahu a počátku nového příchodu do země jejího milého, kde se snažila začít s ním svůj nový život, tentokrát však, bez ovlivňujícího přičinění jeho matky, těžkých zátěží a především zničujících energií, zasahujících jim do společného života a partnerství. Dokonce i matka manžela se začala časem skutečně těšit, na společného potomka, kterého brzy čekali.

Na karmickém náhledu mám ráda, že nastíní člověku možnosti,které se mu mohou do současného života projevit, ale také odstranit, pokud by mu mohly negativně zasahovat do života. Nic není v životě neměnné a vždy záleží jen na nás, jak si tím poradíme.

Upozornění: Nejedná se o lékařské služby

Milí přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro vzdělávání a rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.