Emoční detox – 1. týden

1. Týden – živel Voda, emoce strach, obavy

Strach se projevuje v lidském životě od nepaměti. Proto je také nejdéle zpracovatelná emoce
ze všech. Většinou nepochází pouze z aktuální situace, nýbrž zasahuje do minulosti – dětství, rodinné – převzaté či do minulosti minulých životů. Původně měl svůj význam v lidském životě jako ochrana.

Člověk v nebezpečí života vyvine mnoho síly a úsilí, aby unikl z ohrožení. Pravěký člověk byl nucen, mít se neustále na pozoru, před divou zvěří, zimou, ohrožení ztráty potravy. Jeho život by na tom závislý. V současné době se však člověk podobných věcí obávat nemusí. Přesto se kolem něho nachází nepřeberné množství, pro něho ohrožující jeho vlastní pohodu, svobodu a mysl. Tlak na člověka
je natolik velký, že někteří ze strachu či obav o svůj současný život nevycházejí.

Zvíře v přírodě, jestliže je vystaveno nebezpečí, vytvoří obrovské úsilí a energii k tomu, aby mu unikl.

V momentě, kdy tomuto unikne, začne se opět v klidu pást, jako by se nic nedělo.

Ne tolika člověk. Ten nevychází ze stresu ustavičně a strach s ním většinou přichází současně s jinými náročnými emoce, ve kterých se však nijak nevyvíjí.

Spojení s esencí vody jako mocným nástrojem k napojení se na naše nejhlubší emoce a vztahy s ostatními lidmi.

Je to jeden z důležitých faktorů emocí, na které se dále nabalují další nízké emoce. Proto se mu věnujeme více.

VODA

Voda – má pro naše tělo zázračné účinky. Je moudrou strážkyní zdravých vztahů.  Zdravá voda je silná emoční stabilita. Voda přináší schopnost života, nechat se nést mocným proudem, pustit nezdravou kontrolu, nechat věci „plavat“. Voda pomáhá naslouchat naším emocím, učí nepotlačovat a láskyplně komunikovat.

Voda očišťuje fyzicky i symbolicky staré emoční nánosy. Vede místy do hloubky života. Probouzí intuici. Vnímavost. Opakem je kalná voda. Voda se hromadí, výživné látky se nedostávají
do těla. Voda stagnuje, jako přehrazená řeka.

 

 

Cvičení Ledviny

Vnímejte své myšlenky

Zeptejte se sebe sama v nejrůznějších každodenních situacích – Na co právě teď myslím?

Napojte na své ledviny – zdroj své síly a položte si otázku

„Je můj životní styl udržitelný?“

Vnímejte své ledviny a emoce, které s tím budou přicházet.

Provádějte toto cvičení co nejčastěji. Tak zjistíte, že myslíte v každém okamžiku – že se vám – nevědomě – stále honí hlavou myšlenky. Uvědomit si, na co ustavičně myslíme, představuje první krok k tomu, abychom získali kontrolu nad svým myšlením.

Tímto cvičením získáte kontrolu nad svými myšlenkovými procesy a jejich obsahem. Přestaneme být obětí myšlenek a z nich vyplývajících pocitů. Sami se rozhodnete, co do svého myšlenkového světa vpustíte a co necháte jen tak přejít, aniž se tím budete zabývat. Pak pocítíte, že je vaše nitro jasné, soustředěné a silné.

Cvičení s vodou

Připravte si na okno pohár s vodou a každý den ji měňte.

Vnímejte u toho, jak propouštíte starou energie a dovolíte energii nové, aby přišla do vašeho domova.

 

Ledviny v našem životě absorbují strach, nadledvinky – stres.

Vše přichází a odchází, a proto je velmi důležité na ničem nelpět a k ničemu se příliš neupínat.
Lpění způsobuje utrpení a odčerpává energii. Nemít očekávání.

Pokud se budeme držet strategie „přijímat a nelpět“, získáme svobodu a energii.

Důležitá je účinnost poznat, přijmout a opustit zátěžovou emoci. Ta se poté stává snesitelnější.

 

 

 

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.