Emoční detox – 4. týden

4. týden – Živel Země, emoce – starosti, neustálé přemítaní myšlenek, zacyklení, únava

Sebeúcta

Třídění nepotřebného – tento týden si protřiďte šatník.

Země znamená v životě člověka výživu, oporu, jistotu.

Jsou to 3 opěrné body pro vaše tělo, příbytek a Matku Zemi.

Země je opora v životě, podpoří nás tanec, chození bosí, detailní napojení na jednotlivé části těla.

Pravidelné propojování se zemí, přináší posilnění celkové životní stability.
Nic nevyvede z rovnováhy.

V současné době je lidstvo výrazně odpojeno od Země.

Je zapotřebí probouzet v sobě přírodní síly, propojovat se stále více k původnímu přírodnímu Zdroji.

 

Technika Opětovné napojení na přírodu

Nejlépe v přírodě, je vhodná technika, kdy si uvědomujete své fyzické tělo a přírodu.

Nadechněte do hrudi a s výdechem proneste

„V tuto chvíli je mi dostupná veškerá podpora mé tvořivosti, kterou potřebuji“

 

„Používám svou tvořivost k tomu, abych posunula svou práci pozitivním směrem s výsledkem“

 

Uvědomujete si své spojení s živou přírodou. Jste její součástí.

Otevřete se všemu pozitivnímu ve svém životě – uznáte tak svou fyzickou, mentální, emoční i fyzickou úroveň.

Přineste si z přírody něco do svého domova. To, co vás zaujme. Vnímejte, jak se změnila vibrace v bytě…

Pro ženy je důležitý prostor domova, pro muže prostor venku…

Napojte se nyní na Zdroj vlastní síly, vlastního zdraví.

Položte si otázku – „Co můžu já udělat pro ostatní?“

Kritika – čím víc kritizujete, tím víc se okyselujete – negativním myšlením, strachem…

VŠECHNY EMOCE JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ K NAŠEMU RŮSTU

JSOU VÝSLEDKEM NAŠEHO ODPOJENÍ ČI VZDÁLENÍ SE OD PRVOTNÍHO

ZDROJE

DUCHA

DUŠE

  • DŮLEŽITÉ JE OTEVŘÍT SELÁSCE

 

SEBEPŘIJETÍ JE CESTA

 

JEDINÉ, CO JE STÁLE, JE ZMĚNA

Zenová moudrost

Zacyklené myšlenky

Ustavičné přemýšlení vyčerpává a vyčerpání odvádí z našeho středu, což vede ke ztrátě životního nadhledu, oslabuje naši schopnost jasně formulovat své potřeby a nejednou zkreslí moment rozhodování.

O svou energetickou rovnováhu potřebujete vědomě pečovat.

Technika Opětovné napojení na přírodu

Nejlépe v přírodě, je vhodná technika, kdy si uvědomujete své fyzické tělo a přírodu.

Nadechněte do hrudi a s výdechem proneste

„V tuto chvíli je mi dostupná veškerá podpora mé tvořivosti, kterou potřebuji“

„Používám svou tvořivost k tomu, abych posunula svou práci pozitivním směrem s výsledkem“

Uvědomujete si své spojení s živou přírodou. Jste její součástí.

Otevřete se všemu pozitivnímu ve svém životě – uznáte tak svou fyzickou, mentální, emoční i fyzickou úroveň.

Přineste si z přírody něco do svého domova. To, co vás zaujme. Vnímejte, jak se změnila vibrace v bytě…

Pro ženy je důležitý prostor domova, pro muže prostor venku…

Napojte se nyní na Zdroj vlastní síly, vlastního zdraví.

Položte si otázku – „Co můžu já udělat pro ostatní?“

Kritika – čím víc kritizujete, tím víc se okyselujete – negativním myšlením, strachem…

VŠECHNY EMOCE JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ K NAŠEMU RŮSTU

JSOU VÝSLEDKEM NAŠEHO ODPOJENÍ ČI VZDÁLENÍ SE OD PRVOTNÍHO

ZDROJE

DUCHA

DUŠE

  • DŮLEŽITÉ JE OTEVŘÍT SELÁSCE

SEBEPŘIJETÍ JE CESTA

JEDINÉ, CO JE STÁLE, JE ZMĚNA

Zenová moudrost

Zacyklené myšlenky

Ustavičné přemýšlení vyčerpává a vyčerpání odvádí z našeho středu, což vede ke ztrátě životního nadhledu, oslabuje naši schopnost jasně formulovat své potřeby a nejednou zkreslí moment rozhodování.

O svou energetickou rovnováhu potřebujete vědomě pečovat.

Technika Zavazadlo

Co vás uvnitř ovlivňuje? Co je zaseknuté, zraněné, uvězněné.

ZVĚDOMTE SI EMOCI, KTERÁ VÁS V POSLEDNÍ DOBĚ PROVÁZÍ/PROVÁZELA

Popište ji …

Jak se v ní cítíte?

Jakou by měla barvu, jaký by měla tvar?

Chuť?

Ohodnoťte na stupnici 1-10 (1 je nejméně-10 je nejvíc), jak velké je zaseknutí, uvěznění, zranění?

 

Uvědomte si nyní zavazadlo – kufr.

Má rukojeť. Jak je kufr veliký, jakou má barvu. Otevřete ho a uložte vědomě dovnitř svou emoci. Tolik, kolik jí je. Nyní si uvědomte, jak je kufr veliký v poměru k emoci. Zavřete kufr a uložte ho do kruhu, který je za vámi. Kruh je světelný, zářivý a v jeho kruhu kufr necháte.

Pozorujete světelný kruh, který mění všechna spektra světla. Postupně přistoupíte do jeho středu
a otevřete kufr.

Co se v něm nachází? Zůstalo tam ještě něco z emocí? Pokud ano, opět ho uzavřete a postupně. Sledujte opět, souhru světla a barev.

Zopakujte vstup do kruhu, náhled do kufru a zjistěte, co se v něm nachází.

Pokud je prázdný, sami se usaďte do středu kruhu a nechejte se zaplnit vibrací her světla a barev.

Nyní se napojte na emoci a zjistěte – jaká je změna? Co nastalo v poměru k emoci.

Škála 1 – 10 (1 je nejméně-10 je nejvíc)

Jak jste se změnil/a se svojí emocí nyní?

 

Ptačí zpěv má neuvěřitelnou sílu, pro lidi je prospěšný. Proto choďte co nejvíc do přírody, uvědomujte si zvuky ptactva, jejich ranní koncert povzbudí vaše smysly.

Cvičení – shifting – metoda, ve které si představujte zvířete či rostlinu, strom. Uvědomte si, jaké to je, být chvíli v těle zvířete, rostliny či stromu. Prociťte si tento pocit a vnímejte zcela jinou rovinu vnímáni na danou věc, na život.

Meditace – smutek

Meditace – Fialový plamen

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.