Emoční detox – úvod

Náročná doba vyžaduje jiné možnosti postavení se za sebe, ale také nástroje, které nám pomůžou tento čas nejenom překlenout, ale také vykrystalizovat z nás to nejlepší, co je možné.

 

Srdečně Vás vítám v online programu

EMOČNÍ DETOX

s přepisem otisků v buněčné struktuře

 

5-týdenní Emoční detox zahrnuje:

Meditace emočního detoxu skrze Živly

Stresové hormony a jejich ustálení – cvičení

Probuzení Jiskry v sobě z pozice Živlových vlivů

Práci s dechem

Rozpouštění bolesti duše i těla

Přepis otisků v buněčné struktuře

 

Mnoho poznatků, učení a pochopení k odstraňování toxinů emočního nastavení.

A především – vstupujeme do

HLUBOKÉ BUNĚČNÉ STRUKTURY, DO PŘEPISU OTISKŮ S CÍLEM VYBUDOVAT SI VNITŘNÍ ODOLNOST

Nabízím vám postupnou formou po čase 5 týdnů, vstupovat do jednotlivých forem emocí, které
se budou rozpouštět a vyplavovat. Abychom je mohli nahradit radostnějšími programy a emocemi
a žít život vědoměji.

Vezměte prosím na vědomí, že tento online program není vhodný pro těžké psychické stavy, schizofrenii, těhotné ženy a osoby s těžkou nemocí.

Informace, techniky a meditace v tomto webináři slouží pouze pro vzdělávací účely. Nejsou určeny jako náhrada lékařského poradenství ani nemají nahradit radu zdravotnického pracovníka. Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se prosím,
s odborníkem
.

Takzvaných 7 Štírů emocí, zahrnuje vnitřní emoce, které člověku škodí a nejsou prospěšných

 • Strach, úzkost
 • Žárlivost
 • Ne-sebedůvěra
 • Sobeckost
 • Vina
 • Hněv, negace
 • Lpění, závislosti

Tyto emoce berou energii, příležitosti, možnosti. Zdraví psychické i fyzické. Sebedůvěru a postavení v životě.

Jednotlivé emoce na sebe navazují, nabalují se, až mohou vznikat hlubší formy a cyklení.

 

Mnohé z těchto emocí mám ve svém energetickém poli a ať se nám to líbí,
či nikoliv, ovlivňuje více – či méně život v jeho rovinách.
Neznamená to však, že je musíme mít blízko sebe, ve vlivu na nás.

Budeme se postupně věnovat emočním toxinům, které ve formě neradostných emocí, točících
se myšlenek, nízkým programům a zátěžím, objevují v našem emočním poli.

Každá z těchto emocí je pro psychické i fyzické tělo zátěží. Budeme-li vycházet z nastavení mysli, zjistíme, někdy se zaobíráme záležitostmi okolo nás více, než je zdrávo.

Některé myšlenky jsou naše, jiné přejaté. Nejvýrazněji se projevují, jako zatěžující, myšlenky v emocích převzaté. Ať již od rodičů, vychovatelů, vyučujících, společnosti. Mnohdy jsou to natolik zažité emoce, že je již těžko můžete rozeznat. Jdou výrazně do hloubky a nejednou bylo předány
ze strany rodu či okolí.

Před vstupem do vyšších vibrací, do kterých se planeta postupně, ale jistě, odebírá, se ukazují člověku nízké programy, které má málo či vůbec zpracované. Většinou je nevidí, nebo naopak, ví o nich velice dobře. Zatím se však neodvážil, do nich vstupovat.

Pojďme se procházet vnitřními emocemi a nacházet ty zátěžové. Neradostné.
Neboť, ať již o nich víme či nikoliv, emoce v podobě programu obav, závislostí, strachu, neshody
se sebou samými, smutku, nás ovlivňují čím dál více.

Energie v planetárním systému se navyšuje a s ní vycházejí na povrch i kolektivní zátěže.

DŮLEŽITÁ JE VNITŘNÍ ROVNOVÁHA

POKUD BUDEME SCHOPNI ROZVINOUT VNITŘNÍ SÍLU BEZ OMEZENÍ V NÁS SAMOTNÝCH, BUDEME MOCI JI VYUŽÍT PRO NEJRŮZNĚJŠÍ SMYSLUPLNÉ CÍLE 

TY JSI SVÝM VLASTNÍM PÁNEM A MISTREM TVOJE BUDOUCNOST ZÁLEŽÍ NA TOBĚ SAMOTNÉM

Buddha

Je důležité, abychom překážky nebrali jako nepřítele, ale naopak, brali je jako důležité ve svém životě. Měli k nízkým emocím dokonce úctu. Něco nás měly naučit, něco jsme měli pochopit. Uznáním jejich existence, dáváme možnost, k jejich odchodu.

Přijměte překážky a překonejte je.

Klíčem k vnitřní síle, šťastnějšímu životu a zmírnění utrpení je vědomé rozpoznání rychlých, nevědomých řetězců reakcí. Jestliže dokážeme vidět, jak se nám v hlavě točí kolo vědomí, jak přecházíme od nevědomých reakcí k vědomé akci, o lidech, událostech, máme klíč k vnitřní síle
a štěstí v ruce.

Skrze strach se člověk učí poznat svoji sílu

Prostřednictvím bolesti, své hranice

Smutek přináší poznání radosti

Nenávist učí rozměry lásky

Úzkost – vnitřní harmonii

Pokud je však těchto emocí více a opakovaně se v životě projevující, mohou nastat nejrůznější propady emocí, které člověka svazují a paralyzují.

LIDÉ SE DOSTALI DO VÝVOJE VE SPOLEČNOSTI, KDY JSOU ODPOJENI OD PŘÍRODY, ZTRATILI INSTINKTY, KTERÉ JIM POMÁHALY ZVLÁDAT ŽIVOT LEHČEJI A PŘEDEVŠÍM PŘIROZENĚJI.

Některé ze smyslů již nejsou zapotřebí, jiné se projevují negativně, místo podpory, jsou zátěží.

My se budeme postupně, lehce, krok za krokem, týden, po týdnu, přecházet v meditacích
do programů emocí, které zatěžují vnitřní prostředí. Jednotlivými cvičeními se naučíte eliminovat vliv těchto emocí na svůj život. Dovolíte si detoxikaci od emocí, které vám již neslouží a nastal čas, uvolnit jim místo, pro další cestu v radosti a volnosti.

K podpoře Emočního detoxu budete potřebovat

 • Krystaly – své oblíbené, či intuitivně vybrané
 • Bílou svíčku či vonnou tyčinku k navození příjemné atmosféry
 • Poznámkový blok, psací potřeby
 • Pastelky
 • Pohár s vodou
 • Klidné prostředí

 

Pořídit si můžete Cedrový olej. Olej je vhodný podpoře smyslů a nervů. Stimuluje emoční sílu
a podporuje sebepřijetí. Mám dobrou zkušenost s firmou Bewit, která má čisté zdroje.

 

Všechna cvičení, která budete provádět, jsou ovlivněna silnými frekvenčními meditacemi, které umocni cvičení technik a dechové praktiky. Budete vstupovat do hloubky buněčného jádra a v něm měnit vibrace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.