Jaký bude rok 2020?

By 21. Leden, 2020 Novinky No Comments

Jaký bude rok 2020? Předchozí rok je již za námi a stojíme nyní na počátku nového roku, roku 2020.Čím se tento rok bude vyznačovat a co nás můžeme očekávat?Jednak bude tento rok pod energiemi ženskými a zároveň i více intuitivními. Abychom se však nenechali mýlit, bude zapotřebí, zvolit si též více možností hmotné podstaty, investovat moudře a promyšleně, neboť konstelace ukazují na možný sestup vněkterých oblastech.Dvě dvojky vroce ukazují znumerologického hlediska potřebu práce, zrealizování potřeb hmoty, obživy, ale také ukotvení vintuitivních možnostechjakjedince,tak společnosti. Hojnost a vytvoření si zásob na příští časy, neboť transakce započatétento rok, pokud byly správně připraveny, budou povětšinou úspěšné. Aby se to snáze provádělo, je zapotřebí slyšet i svůj tichý vnitřní hlas, vedení, jakož i jít za svými sny. Nezapomínat však stále na nutnost seberealizace vkonstruktivním tvoření smantinely okolo nastavenými. Rok bude pod vedením tarotové energie Císař. Přísnosta dodržovánívkonání záležitostí právních, formálních, finančních a jiných pod vedením správnosti. Mít věci vpořádku a případné nedostatky si dořešovat.Vněkterých regionech může nastat sociální napětí a vyostření názorů. Oblast financí může být vtomto roce značně vpopředía je možný pokles. Lidé, mající na paměti i to, že zbytečnou neuváženou volbou, mohou svoji situaci zhoršit, pokud půjdou bezhlavě do investičníchrizik bez případného předchozího zjištění stavu celé transakce či záležitosti. Naopak, vhodnou volbou si mohou zajistit příjem zvýšeného pramene hojnosti. Vtomto roce se nacházejí pod vhodnou možností svých konstelací především jedinci zrození vzemských znamení. Ovšem bude záležet i tom, v jakých směrech se jejich minulost nacházela,nebo-li, jak moc na sobě popracovali vpředchozích dvou letech. Jelikožse budeme během celého roku nacházet pod vibracemi roku 2020, je zapotřebí připojit svoji pozornost také oblasti zdraví, neboť i tělo a jeho zdravé funkce přísluší kzemským energiím. Je možné mnohé vtomto roce napravit ať již vhodnou životosprávou, stravou, ale také fyzickým výdajem, tj. pohybem či aktivním sportem, ale také větším zaměřením na řešení celkového zdraví.Podle čínskéhohoroskopu se bude rok 2020 jevit pod energiemiKovové KrysyCo to bude znamenat? Své působení započne 25.1.2020 a bude se jednat o možnost nových příležitosti a velkých změn. Přestože je rok více pod ženskou energiía tím i pasivní složce,pasivita nebude nakloněna tomu, kdo se kní přikloní. Je potřeba realizovat a konat, tvořit tak, aby byl vidět výsledek vjakékoliv oblasti našeho života. Práce a opět práce, osamostatnění, to vše povede ke zhodnocení díla, i když to mnohdy nebude jednoduché. Pouze ti, kteří prokáží dostatek píle, síly a vytrvalosti bez možnosti svázanosti starých konvencí, budou moci okusit sladkost jejich cíle. Spolehnout se na své vlastní cíle, vyvolá ve vašem životě netušené možnosti.Pro staré Číňany byla Krysa symbolem píle a bohatství a je považována za nejinteligentnějšího vládce čínského zodiaku. Rok Krysy se vždy pečlivě sleduje, protože vše, co vroce Krysy začne, se bude dalších dvanáct let rozvíjet a plynout.Přestože to bude rok peprný, svypjatými vztahy, hašteřením a někdy i dohadováním, bude záležet především na nás samotných, jakým směrem se budeme ubírat dála jaké možnosti života připustíme