Práce – zaměstnání – poslání

Čtvrtá sefira

PRÁCE – ZAMĚSTNÁNÍ – POSLÁNÍ

Jelikož se lidi většinou nezabývají tím, co by je pracovně naplňovalo, ať již z důvodu potřeby pouze nasytit hmotné a finanční naplnění, nebo z důvodu nesprávného či zamlženého náhledu svého vlastního poslání.
Práce, která přináší velké množství peněz, nemusí být pravým naplněním, neboť sice naprosto splňuje „společenský statut úspěšnosti“, ovšem ke stále zvyšujícím nárokům konzumního života se člověk stává více nenaplněný vnitřně.

Je zapotřebí, mít svoji vlastní životní energii ve své režii. Každý, kdo pracuje jen pro peníze, se vzdává své vlastní energie, neboť energie peněz není živá energie.

TVÁ ENERGIE A TVŮJ ČAS VZÁCNÝ

Jestliže pracuješ s Láskou a Naplněním, dosahuje mnohého otevření ke své Duši a Hojnost se mu otevírá a zároveň vědomě přispívá k vytváření energie Lásky
a Světla na Zemi.

 

Jak ty pracuješ?

Máš práci, zaměstnání nebo poslání?

Pokud dosud nejsi spokojen a práce ti ubírá energii, zaměř se na to, co ti to má dát, proč máš mít ještě v životě toto místo k pochopení. Neboť jakmile dojdeš
k „vymazání“ programů dluhu vůči určité situaci, přijmeš a pochopíš, zátěžové místo, lidi, můžeš být odveden na jinou práci, která se jednoho dne otevře
a ty můžeš následovat svoji cestu a

NAPLNIT TVÉ POSLÁNÍ

RADUJI SE Z ÚSPĚCHŮ VE SVÉM ŽIVOTĚ

Cvičení

Mandala k vykreslení na toto téma – Propojení se Zemí

Zapal si bílou či zelenou svíčku a nadechni se do svého srdce. Uvolni zátěž z hrudi a nadechni se do své kořenové čakry.

Polož si otázku:

Pracuji pouze pro peníze? Proč dávám svoji vzácnou energii něčemu, co je pomíjivé?

Uchop zelenou a hnědou pastelku a začni vykreslovat. Během kreslení se budou uvolňovat bloky v oblasti kořenové čakry. Pokud budeš cítit zmatek či smutek, učiň Odpuštění.

Odpouštím sobě

Odpouštím tobě

Odpusť i ty mě

Mandalu si ponecháš a můžeš vložit pod polštář nebo nechat vyzařovat na sebe do prostoru.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.