Energeticky silný seminář
Mandala života

Obsahem semináře bude propojení se svoji

  • životní Mandalou a zjištění míry důležitosti jednotlivých okruhů života, co je pro vás nejdůležitější a naopak, čemu nepřikládáte velký význam. Kde se nacházíte v životě, na čem je zapotřebí zapracovat a především, jakým způsobem.
  • Vliv vašeho Slunce na váš život
  • Strom života a setkání s jeho Strážcem
  • Meditace na Světelné tělo a Hvězdná vlákna
  • Čas a Prostor – Přítomnost a její prožití nebo naopak nežití

20.10.2018 od 10-17 hodin, v Brně

cena 1.700,-