Nová energie Ježíše Krista

seminář

Zcela nová energie, přinášející nám nové vibrace světelného Ježíše Krista. Na rozdíl od jiných energetických systémů léčení, tento proces probíhá jiným způsobem. Energie je zaměřená na léčení, které se zabývá léčením srdce, fyzického, ale také duchovního těla, neboť jeho „onemocněním“ vznikají bolesti, traumata a nemoci. Energií Ježíše Krista můžeme léčit obavy a posilovat důvěru sama v sebe, odblokovávat zablokované schopnosti, očišťovat se od karmických úzkostí, rozvíjet tvůrčí i umělecké schopnosti a talent. Během setkání s touto energií proběhnou silné meditace s napojení na Květ Života a energie Ježíše Krista s praktickým léčením.

…Hledejme Boha ve svém srdci…

Energie Ježíše Krista, vede k obnovení spojení s Božím řádem a s vlastní duší. Mystérium jeho osoby vás vyzývá k obnovení lásky ve svém srdci a k vlastní podstatě.

Cena za osobní seminář činí 1.800 Kč