Terapie

IMG_7284

Hloubková karmická a Archandělská terapie světlem. Obě terapie probíhají osobně nebo dálkově.

Archandělské, i hluboké karmické léčení za pomocí napojení
na akašické záznamy, ze kterých čtu záznamy vašeho působení tady
na Zemi, provádím hloubkové očistné terapie a karmické odblokování
v zatížení karmických s vlivem rodové linie.

Skrze energie Božího vědomí pomáhám odstraňovat lidské bolesti
i strachy a společně nacházíme nové začátky v osobních životech, zaměstnání i v partnerských svazcích.

Za pomoci těchto energií se navíc velice účinně ruší vliv prokletí
či temné magické vlivy na člověka či bydlení, které mohou být mnohdy svázané mnoha vlivy a běžnými rušivými energiemi nesmazatelné
a v běžném životě vlivem silně působícím.