Třetí sefira – vztahy

Třetí sefira – Vztahy

Skrze vztahy se dostáváme ke svým emocím a emoce jsou užitné k pochopení situace a sama sebe. Dokud dochází k silnému prožívání zážitků, je zde s velkou pravděpodobností nezpracovaná karma či karmický program.

Naše cítění registruje frekvenční změny. Dlouhodobá bolest v emočním těle časem způsobuje fyzickou nemoc.

Emoce vytváří pocity, a proto jsou emoce kontrolovány. Jsou spojeny též se spirituálním tělem a jsou nutná k pochopení spirituality.

Ovšem emoce znamená též milovat.

Prožíváním emoce je vám odčerpávána energie  i z ledvin  – párový orgán –
na němž se projevuje strach, ale také vztahy.
Ten jde v kombinaci propojení se solarem plexem – centrem vaším vnitřní síly. 

V případě silného emočního zážitku či prožitku, jedno, zda živě či na plátně před vámi, se otevírá emoční pole a dovnitř může vstupovat negativní energie oslabující fyzické tělo. Tělo se začíná zakyselovat a vzniká zánět v těle.

Tělo tím trpí a je na VNITŘNÍ ENERGETICKÉ ÚROVNI POŠKOZOVÁNO, PROTO VZNIKÁ ÚNAVA.
NEJENOM, ŽE PŘICHÁZÍ O ENERGII, ALE V DOBĚ NEUSTÁLÉHO VZESTUPU PLANETY ZEMĚ SE NAVYŠUJÍ ENERGETICKÝ NÁBOJ JEDINCE
A V TU CHVÍLI JDE PROTI SOBĚ. MÍSTO DESTRUKTIVNĚ FORMY, JE NUTNO JÍT KONSTUKTIVNĚ.

Proto je zapotřebí udržovat své emoce vyvážené, stres, strach, obavy, zlost, bezmoc či jiné nízkovibrační emoce dostávat z těla a celkově svůj energetický systém posilňovat.
Vhodné jsou meditace, cviky, solné koupele, jakákoliv kreativita, odpuštění.

Lítost a litování se je nesmírně škodlivá emoce.

 

Cvičení

Mandala k vykreslení na toto téma – Voda

Zapal si bílou či modrou svíčku a nadechni se do svého srdce. Uvolni zátěž z hrudi a nadechni se do své 2. čakry.

Uchop modrou pastelku a začni vykreslovat. Během kreslení se budou uvolňovat bloky v oblasti vztahů. Pokud budeš cítit zmatek či smutek, učiň Odpuštění.

Dýchej, uvolňuješ tím všechny bolavé emoce.
Nyní nalezni bolest v emočním těle. Pouze se nechejte vést svojí vnímavostí, kde se v těle nachází obava, omezení. Toto místo opět prochýchávej a představte si, jak světlo proudí do tohoto místa, aby zcela prosvětlilo. Mandala je vytvořená a léčí tvé vztahy.

Po ukončení vypijte sklenici vody.

Mandalu si ponecháš a můžeš vložit pod polštář nebo nechat vyzařovat na sebe do prostoru.

 

 

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.