Časopis ve hvězdách – karmické propojení

Publikováno: 9. 11. 2021

Karmická propojení mezi jednotlivými členy rodiny, ale i vzdálenějších rodinných příslušníků je někdy natolik výrazná, že ji nelze přehlédnout. Ovšem jen do té doby, pokud člověk ví…. V opačném případě jsou na scéně každodenní rozepře.

Stejně tak se ke mně na konzultaci dostala mladá žena. „Na doporučení, neboť zatím neví, jestli se tím má vůbec zabývat po esoterické stránce. Žádnou zkušenost s duchovnem zatím nemá, ale jelikož se její život nedá srovnat do klidné roviny, vyzkouší prý i to.“ Tolik její slova. Usmála jsem se. Za svoji praxi již vím, nakolik nám duchovní stránky života mohou ovlivnit život, ať chceme, nebo nechceme.

S tímto se na mě obrátila a již jsem jen naslouchala jejímu žalostnému vyprávění, které začalo, sotva se nastěhovala do rodiny jejího manžela. Začátek vypadal celkem příznivě, celá rodina v jedné ulici, sestra s rodinou, rodiče, všichni se mohli na druhého spolehnout, když potřeboval někdo radu, či pomoc, druhý pomohl.

S tímto se do tohoto „společného spolku bydlení“ stěhovala a v to také věřila. Ovšem skutečnost byla naprosto odlišná. V brzké době nastala vzájemná nevraživost, pomluvy a osočování, které paní Věnceslava těžko ustávala. Trápila se tím a začala si to vnášet i do vzájemného vztahu s manželem     a brzy bohužel i směrem k dětem. Jakmile bylo společné setkání rodiny, ať to byly křtiny či narozeniny, vždy se jen orosila, při představě společného posezení a další, jakékoliv jiné trávení společného času, měla slzy na krajíčku.

Vyložila jsem jí i celé rodině karetní výklad. Již z pouhého náhledu byla patrná vzájemná nevraživost a to přímo osudová. Z minulých životů se jevily dluhy a pronásledování a všichni měli si v této inkarnaci co dorovnávat.

Nejprve jsem se začala dívat na životy paní Věnceslavy za pomocí vhledů, kde se mi ukazují inkarnace, kde došlo k pochybení. Celkem běžné životy, kde se nic moc závažného nedělo. Dokonce bych řekla, že byla i spokojenost. Nedalo mi to však a začala se dostávat více pod povrch.  Vzhledem k tomu, že jsme s léčitelem Dr. Milošem Fialou dali dohromady nový hloubkový karmický program na zjišťování příčin potíží, na první pohled běžně neviditelné, kde za pomoci Archandělských bytostí máme možnost vstupovat takzvaně „pod povrch“, směla jsem spatřit, co se zde odehrávalo. Veškeré Plamenné nenávisti a Plamenné závislosti mezi všemi členy rodiny se prolínaly a směřovaly od jednoho člena ke druhému, děti zde nevyjímaje. Do toho se projevila také mnohá prokletí, čímž se „uvalila“ těžká vazba mezi všemi. Těžko uvěřit, že se tito lidé dostali do této role, aby si již konečně, v této inkarnaci mohli dořešit vzájemné rozpory. Východisko z této situace bylo za běžných okolností nemožné, neboť spojení bylo silné a především karmicky dané. Klidný život v něm značně nemožný. Víme, že pokud člověk žije v disharmonickém prostředí, začne to dříve nebo později nechávat stopy na jeho psychice či na jeho těle. Zkrátka nemoc si brzy najde cestu.

Začala jsem postupně rušit veškeré negativní vazby mezi všemi členy rodiny. Plamennou nenávist a s ní i kletby, směřující na zdraví i prosperitu. Plamennou závislost, jež činila lidi nezávislé, se schopností nechat si od druhých ubližovat a zatěžovat tím i svoji duši. Svobodná volba u nich neexistovala. Během tohoto odrušení se ukázala mnohá úskalí, přesto mi však bylo dovoleno, vše zrušit. Bylo však zapotřebí postupovat od jednoho člena rodiny ke druhému a to najednou. Bez tohoto odrušení, by mi tam stále zasahovaly negace ostatních a byla by to marná snaha. Bylo zapotřebí učinit velké odblokování a zrušení veškerých kleteb všech členů rodiny – a to také vše najednou.

A nakonec jsem se mohla dát na čištění samotné karmy paní Věnceslavy.

Po veškerém odblokování, jakmile jsem se začala napojovat na její minulé inkarnace, již se mi, jako korálky, rozvíjely všechny předchozí životy s partnerem, kde se, vcelku spokojené, ovšem značně nepochopené a také ovlivňované rodinou, pokoušeli žít, mladí manželé. Po zrušení všech Plamenných nenávistí a závislostí, jsem rozevírala a rušila zbytky karmických zásahů.

Poté jsme již jen nastolila rovnováhu harmonie mezi jednotlivými členy a Věnceslavě předala vše, aby pochopila….

Očekávala jsem, jak a co mi bude tato mladá žena sdělovat při našem příštím setkání, neboť při tak velkém zásahu celé skupiny lidí je obtížné, předem předvídat konečný výsledek. Vždy je to souhra energií a může nastoupit ještě nějaký blok některého z rodiny, takže jsem byla mile překvapená, když se mi ozvala po nedlouhé době, že v rodině zavládl klid, což pro ni samotnou znamenalo – mít konečně svobodu myšlení a věnovat se své rodině s láskou, kterou tolik potřebovala ona, i její děti a kterou si se svým manželem po tolika inkarnacích, konečně zasloužili.

Upozornění: Nejedná se o lékařské služby

Milí přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro vzdělávání a rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Máte dotaz?

Máte-li jakýkoliv dotaz? Neváhejte mně kontaktovat.